Kind en familie

U kunt als u in België werkt recht hebben op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. Dit is niet alleen afhankelijk van uw situatie maar ook van die van de andere ouder.

Het is van belang u goed te laten informeren welke rechten u hebt.

Zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof

U hebt recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen.

– zwangerschaps- en bevallingsverlof in België: dit vraagt u aan bij uw werkgever. De uitkering vraagt u aan bij uw Belgische ziekenfonds

– vaderschapsverlof: dit vraagt u aan bij uw werkgever voor wat betreft de (extra) verlofdagen en bij uw Belgische ziekenfonds.

Geboorte- of adoptiepremie

In België heeft u recht op de geboortepremie oftewel het kraamgeld. Dit vraagt u zelf aan bij: Famifed óf via het Belgische kinderbijslagfonds waarbij uw Belgische werkgever is aangesloten.

Indien u uw kind adopteert heeft u recht op de adoptiepremie.

Kinderbijslagrechten

U hebt recht op kindergeld uit zowel Duitsland als België. Als de andere ouder in Duitsland werkt krijgt u het kindergeld in eerste instantie uit Duitsland. Als het Belgisch kindergeld hoger is dan het Duitse krijgt u het verschil nog uit België.

Als de andere ouder geen inkomen heeft zal België eerst het kindergeld uitbetalen. Als het Duitse kindergeld hoger is dan het Belgische kunt u een aanvulling van Duitsland krijgen.

Vraag de ( aanvullende ) Belgische kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds van uw Belgische werkgever.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het kinderbijslagfonds van uw werkgever of uw dichtstbijzijnde Grensinfopunt.

 

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt