Pensioen

Uit welk land krijgt u pensioen?

Als u in België gaat werken zult u ook een Belgisch ouderdomspensioen opbouwen, het rustpensioen.

De pensioenopbouw is afhankelijk van het aantal jaren dat u in België pensioen opbouwt en de hoogte van uw loon. Voor ieder jaar dat u in België hebt gewerkt, ontvangt u vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd het Belgisch pensioen.

Op dit moment is de maximale Belgische pensioenloopbaan 45 jaar om een volledig Belgisch ouderdomspensioen op te bouwen.

Door in België te gaan werken verliest u de tot dan opgebouwde pensioenrechten in Duitsland niet. Als u later met pensioen gaat ontvangt u voor de periode dat u in Duitsland gewerkt hebt een Duits pensioen.

Op www.mypension.be vindt u meer informatie over het Belgisch rustpensioen.

Aanvullend pensioen

Mogelijk bouwt u via uw Belgische werkgever ook een “extra” pensioen op via een groepsverzekering.

Dit tweede pijlerpensioen bouwt u dan op volgens de voorwaarden van de betreffende pensioenverzekeraar en krijgt u op uw pensioengerechtigde leeftijd van de pensioenverzekeraar uitbetaald.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt