Werken en werkloosheid

Wanneer u als werknemer vanuit Duitsland in België gaat werken, bent u in België verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid. Toch krijgt u niet altijd een uitkering uit België. Uit welk land u een werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van of u volledig of gedeeltelijk werkloos wordt.

 

Wanneer ben ik volledig werkloos?

U bent volledig werkloos als u niet meer in België werkt. De band met België is verbroken. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw woonland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit Duitsland.

 

Wanneer ben ik gedeeltelijk werkloos?

U bent gedeeltelijk werkloos als u nog voor een gedeelte in België blijft werken. Dit kan zijn voor dezelfde werkgever maar ook voor een andere. De band met België blijft in al deze situatie bestaan. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw werkland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit België.

 

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt