Zorgverzekering

België kent een verplicht ziekenfondsstelsel. Als u in België sociaal verzekerd bent moet u een Belgische ziekenfondsverzekering afsluiten. Om ook in Duitsland gebruik te kunnen maken van medische zorg moet u ook een Duitse verzekering afsluiten bij een Krankenkasse. Hiervoor hebt u een formulier E 106B /S-1 nodig dat u op kunt vragen bij uw Belgische ziekenfonds.

U hebt recht op Belgische en Duitse medische zorg. De kosten van de medische zorg worden vergoed zoals het in het land gebruikelijk is waar u de medische zorg heeft gebruikt.

Hier vindt u een lijst van de Belgische ziekenfondsen waarbij u zich kunt aansluiten:

Gezinsleden:

Als uw partner en/of kinderen in Duitsland zelf verplicht verzekerd zijn tegen ziektekosten, blijft dit zo.

Zijn uw partner en/of uw kinderen niet verplicht verzekerd in Duitsland dan zijn ze meeverzekerd ten laste van België. Dit betekent dat uw Krankenkasse uw Belgische ziekenfonds zal laten weten welke gezinsleden meeverzekerd zijn ten laste van België. Uw gezinsleden hebben dan ook recht op medische zorg in België en in Duitsland. Zij betalen dan niet meer de premies aan de Duitse Krankenkasse.

Kosten:

Aan de meeste Belgische ziekenfondsen betaalt u het zogenaamde lidmaatschapsgeld. Dit is een bedrag van ongeveer €10,- per maand. Daarnaast wordt 3,55% van uw loon ingehouden als bijdrage.

Naast de verplichte verzekering kunt u ook op vrijwillige basis een hospitalisatieverzekering afsluiten. De kosten hiervan zijn verschillend per persoon.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt