Informationen

Wonen in Nederland, werken in België

Een werknemer in België betaalt loonbelasting. Dit heet in België bedrijfsvoorheffing. Dit geldt ook voor Nederlandse werknemers in België. Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de aftrekposten en tegemoetkomingen die het Belgische belastingstelsel voorziet (voldoen aan 75% norm). Iemand die in Nederland woont en in België werkt, valt ook onder het Belgische sociale verzekeringsstelsel. Toch betekent dit niet direct dat u al uw Nederlandse rechten kwijtraakt. Een aantal zaken is heel anders geregeld in België,  maar andere blijven hetzelfde. Zo bent u bijvoorbeeld wel verplicht ziekenfondsverzekerd in België  maar kunt u toch gebruik blijven maken van de Nederlandse medische zorg. Mocht u volledig werkloos worden, vraagt u bij UWV een werkloosheidsuitkering aan. België kent een rustpensioen en overlevingspensioen. Sommige bedrijven hebben een aanvullende collectieve pensioenverzekering voor hun werknemers, waardoor uw Belgische pensioenopbouw vergelijkbaar is met de Nederlandse pensioenregelingen. Indien dit niet het geval is, is het vaak verstandig dat u een aanvullende pensioenspaarregeling neemt. Als u kinderen hebt, krijgt u de (aanvullende) Belgische kinderbijslag (vaak hoger dan in Nederland). Let op: België houdt nu nog wel rekening met de bedragen van Kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag voor het berekenen van de aanvullende Belgische kinderbijslag. Naar verwachting, mogelijk in de loop van 2017 niet meer. Toch zijn er ook nadelen. Over het algemeen is de loonbelasting in België vaak hoger dan in Nederland. Er bestaat hiervoor een compensatieregeling. Toch verliest u soms de mogelijkheid om uw hypotheekrente (volledig) af te trekken.

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In onderstaande animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een Grensinfopunt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt