Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in Nederland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door uw werkgever in Nederland uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die uw werkgever aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw werkland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door uw werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in België.

Voorwaarden detachering zelfstandige

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in uw woonland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in uw woonland uit.

Aanvraag detacheringsverklaring (A1)

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan voor vertrek de werkgever, of u als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 worden aangevraagd. De aanvraag moet elektronisch via SVB (website/weblink nog toevoegen) als werkgever of als zelfstandige worden gedaan.

Hebt u een A1-verklaring nodig omdat uw werknemer of u als zelfstandige in 2 of meer landen werkzaam bent? Dan vraagt u deze verklaring aan bij de SVB

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt