Kind en Familie

U kunt als u in België werkt recht hebben op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. Dit is niet alleen afhankelijk van uw situatie maar ook van die van de andere ouder.

Het is van belang u goed te laten informeren welke rechten u hebt.

Zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof

U heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof of vaderschapsverlof.

  • zwangerschaps- en bevallingsverlof in België: dit vraagt u aan bij uw werkgever. De uitkering die u tijdens uw verlof ontvangt, vraagt u aan bij uw ziekenfonds; Het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt 15 weken. Deze gaat verplicht uiterlijk 1 week voor de bevalling is en duurt na de bevalling 14 weken voort.  Men kan er ook voor kiezen om 6 weken voor de bevalling te stoppen. In dat geval bestaat er na de bevalling nog recht top 9 weken. Hier hebt u dus enige vrijheid.
  • vaderschapsverlof: dit vraagt u aan bij uw Belgische ziekenfonds. Deze duurt 15 werkdagen. De werkgever betaald 3 dagen loon en de andere dagen worden door het ziekenfonds betaald.

Ouderschapsverlof en tijdskrediet

Ouderschapsverlof

Als u in Belgie werkt kunt u recht hebben op ouderschapsverlof. Dit is een tijdelijke schorsing of onderbreking (geheel of gedeeltelijk) van de werkzaamheden voor  het opvoeden van jonge kinderen. Tijdens die onderbreking kunt u maandelijkse uitkeringen krijgen die door de RVA (Lfa, ONEM) worden betaald.

Principieel gelden de volgende regels (in de prive-sector): Gedurende de afgelopen 15 maanden bent u ten minste 12 maanden verbonden geweest aan uw huidige werkgever Het kind moet jonger zijn dan 12 jaar. U kunt uw aanspraak op ouderschapsverlof niet overdragen op uw partner.
Het ouderschapsverlof duurt bij een voltijdsopname maximaal 4 maanden. U kunt dit ook opspliten in verschillende periodes van in totaal 16 weken) Indien u ervoor kiest het ouderschops slechts in deeltijd op te nemen (1/2, 1/5) wordt de duur van het ouderschapsverlof overeenkomstig verlengd.

De hoogte van de uitkering van het ouderschapsverlof wordt forfaitair vastgesteld op een bedrag van €851,59 (2021) bij een voltijdsonderbreking.
Op de website van RVA (LFA, ONEM) vindt u meer informatie over deze regeling en verdere bijzonderheden en uitzonderingen.

Tijdskrediet

Indien u gedurende een periode van 24 maanden verbonden bent geweest aan uw werkgever kunt u daarnaast ook een tijdskrediet met motief opnemen. Dit kunt u opnemen als u kind jonger is dan 8 jaar en ook hier is het mogelijk een voltijds of gedeeltelijke onderbreking te Kiezen. De hoogte van de uitkering tijdens het tijdskrediet bedraagt bij een voltijdsonderbreking € 616,43 (2021). Ook over deze regeling kunt u op de website van de RVA (LFA, ONEM) Meer informatie en bijzonderheden vinden.

Kinderbijslagen

U hebt mogelijk recht op kinderbijslag uit Nederland en België. Indien een van de ouders in Nederland werkt wordt in principe het Kindergeld door Nederland betaald. U hebt dan ook mogelijk recht (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen) op een Kindgebondenbudget en een Kinderopvangtoeslag. Is het Belgische kindergeld hoger dan het Nederlandse Kindergeld (inclusief Kindgebondenbudget en Kinderopvangtoeslag), wordt het bedrag door België aangevuld tot de hoogte van de Belgische Kinderbijslag. De vergelijking wordt per Kind gemaakt en niet per gezin. In elk geval is het de moeite waard om een en ander goed met elkaar te vergelijken.

Werkt de andere ouder niet in Nederland (en heeft ook geen loonvervangende uitkering) wordt het kindergeld (bij voorrang) door België uitbetaald.
Of de regeling van Vlaanderen, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap op u vantoepassing is, is afhankelijk van in welke regio u hoofdzakelijk uw werkzaamheden verricht.
Als u in Belgie werkt hebt u ook recht op een beboortepremie die niet wordt aangerekend op de Nederlandse Kinderbijslag.

In Vlaanderen ontvangt elk Kind met ingang van 2019 een zogenaamd “Groeipakket”. Dit betekent naast het basisbedrag van € 166,46 per maand eventuele aanvullingen. Meer informatie hierover vindt u op de Website van het Groeipakket. De Geboortepremie bedraagt hier eenmalig € 1.144,44 (2021)

In Wallonië en de Regio Brussel geldt in 2019 nog de oude regeling en wordt de regeling pas in 2020 gewijzigd. Hier zijn de bedragen afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van het Kind. Informatie vindt u voor Wallonië bij Famiwal en voor Brussel bij Famifed. Hier zijn ook enkele “vrije” Kindergeldfondsen aktief. De geboortepremies varieren hier tussen eenmalig € 976,- en € 1297.- .

In de Duitstalige Gemeenschap is het Ministerium der deutschprachigen Gemeinschaft verantwoordelijk. Het basisbedrag voor de eerste twee kinderen bedraagt € 157,- per maand en vanaf het derde kindeen toeslag van € 135,-. De Geboortepremie bedraagt hier € 1.144 eenmalig.

Ten aanzien van de kinderopvangtoeslag kan nog opgemerkt worden dat door Belgie ook deze toeslag wordt aangerekend op het Belgisch Kindergeld. Hierover is onduidelijk of dit terecht is. Er lopen inmiddels rechtzaken waar dit aan de orde wordt gesteld.

Aangifte geboorte

U moet vanzelfsprekend ook aangifte doen van de geboorte van uw kind. Als uw kind in het buitenland geboren wordt, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten.

Wat als uw kind 18 jaar wordt?

In Nederland heeft u dan geen recht meer op kinderbijslag. Deze wordt automatisch stopgezet. Volgt uw kind onderwijs of een opleiding? Dan kunt u uit België kinderbijslag blijven ontvangen.

Kinderopvangtoeslag

Als u in Nederland woont en uw kinderen gaan naar de kinderopvang? Dan kunt u een maandelijkse tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen. Deze Nederlandse kinderopvangtoeslag krijgt u als:

  • u en uw partner allebei werken, en
  • uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat en u de kosten betaalt, en
  • uw kind op uw woonadres staat ingeschreven.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen zolang u aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de prijs per uur bepalen de hoogte. Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U vraagt de Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst/toeslagen. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Meer info

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt