Informationen

Kind en Familie

 Zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof

U heeft mogelijk recht op verschillende verlofregelingen en uitkeringen. Zowel in Nederland als België.

Geboorte- of adoptiepremie

In België heeft u recht op een geboortepremie of kraamgeld: dit vraagt u zelf aan bij FAMIFED. Of via het kinderbijslagfonds van de Belgische werkgever van uw partner.

Indien u een kind adopteert, heeft u mogelijk recht op een adoptiepremie.

Kinderbijslagen

Daarnaast heeft u mogelijke recht op kinderbijslagen. België heeft andere kinderbijslagen dan Nederland. Naast eerder genoemd kraamgeld zijn er de kinderbijslag en de leeftijdstoeslagen kinderbijslag.  Al deze kinderbijslagen vraagt u aan bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Of bij het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED).

In sommige gevallen krijgt u ook kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag uit Nederland.

Aangifte geboorte

U moet vanzelfsprekend ook aangifte doen van de geboorte van uw kind. Als uw kind in het buitenland geboren wordt, moet u aangifte doen bij de lokale autoriteiten.

Wat als uw kind 18 jaar wordt?

In Nederland heeft u dan geen recht meer op kinderbijslag. Deze wordt automatisch stopgezet. Volgt uw kind onderwijs of een opleiding? Dan kunt u uit België kinderbijslag blijven ontvangen. Breng uw kinderbijslagfonds of de RKW op de hoogte van de situatie van uw kind.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt