Kinderopvangtoeslag

Als u in Nederland woont en uw kinderen gaan naar de kinderopvang? Dan kunt u een maandelijkse tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen. Deze Nederlandse kinderopvangtoeslag krijgt u als:

  • u en uw partner allebei werken, en
  • uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat en u de kosten betaalt, en
  • uw kind op uw woonadres staat ingeschreven.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen zolang u aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de prijs per uur bepalen de hoogte. Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U vraagt de Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst/toeslagen. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt