Werkloosheid

Wanneer u als werknemer vanuit Nederland in België gaat werken, bent u in België verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid. Toch krijgt u niet altijd een uitkering uit België. Uit welk land u een werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van of u volledig of gedeeltelijk werkloos wordt.

Wanneer ben ik volledig werkloos?

U bent volledig werkloos als u helemaal niet meer in België werkt. De band met België is verbroken. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw woonland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit Nederland.

Wanneer ben ik gedeeltelijk werkloos?

U bent gedeeltelijk werkloos als u nog voor een gedeelte in België blijft werken. Dit kan zijn voor dezelfde werkgever maar ook voor een andere.  Te denken valt aan deeltijd werkloosheid, vorstverlet of vergelijkbare situaties. Let op er zijn meerdere situaties denkbaar waarbij de band met uw werkland kan blijven bestaan. De band met België blijft in al deze situaties bestaan. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw werkland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheiduitkering uit België.

Als u twijfelt of er noch een band met uw werkland blijft bestaan neem dan contact op met het GrensInfoPunt in uw buurt.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt