Informationen

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wat moet u doen als u vanuit Nederland als werknemer in België werkt bij een Belgische werkgever en u niet aanwezig kunt zijn door ziekte?

Aanvragen

Als u ziek wordt, hoeft u de uitkering bij ziekte niet aan te vragen. Uw ziekmelding is uw aanvraag.

Uw ziekmelding bij verblijf in Nederland

Meldt u eerst ziek bij uw werkgever. Daarna meldt u zich binnen 2 dagen telefonisch ziek bij UWV (088 8982001). Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • Naam van uw mutualiteit (Belgisch ziekenfonds) en het inschrijvingsnummer
  • Naam en adres van uw werkgever
  • Medisch onderzoek

Na uw ziekmelding bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) roept de verzekeringsarts van UWV u op voor een medisch onderzoek. U hoeft hiervoor dus niet naar België. U bent verplicht naar de afspraak te komen. Als u dit niet doet, of als u zich te laat ziek meldt, geeft UWV dit door aan de werkgever en de mutualiteit in België. De resultaten van het medisch onderzoek stuurt UWV naar de adviserend geneesheer van uw mutualiteit.

Verklaring van de huisarts opsturen naar uw werkgever

Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven. In de praktijk kan dit niet, omdat Nederlandse artsen deze verklaring niet geven. Stuur daarom de uitnodigingsbrief van UWV naar uw werkgever. Zo weet uw werkgever dat hij de medisch verklaring gaat krijgen van UWV.

Uw ziekmelding bij verblijf in België

Bent u ziek en verblijft u in België? Meld u binnen 2 dagen ziek bij uw werkgever met een verklaring van de Belgische huisarts.

Hoogte en duur van uw loondoorbetaling

Als u ziek wordt blijft uw werkgever uw loon of een deel ervan betalen.

*   Bent u een bediende? Dan ontvangt u nog één maand 100% van uw loon. Hierna stopt uw loon.

*   Bent u een arbeider? Dan ontvangt u de eerste zeven dagen 100% van uw loon, en van de achtste tot en met de veertiende dag 85,88% van uw loon. Vanaf de vijftiende dag tot en met het einde van de eerste maand krijgt u nog 25,88% van uw loon van uw werkgever. De overige 60% krijgt u van uw mutualiteit. In totaal krijgt u dan 85,88% van uw loon.

Hoe hoog wordt mijn uitkering als ik geen loon meer krijg?

Na de eerste maand van uw ziekte krijgt u van de mutualiteit 60% van het loon dat u verdiende vóór de eerste ziektedag. Voor de berekening van de uitkering wordt uw loon omgerekend naar een dagloon. Uw dagloon kan nooit meer zijn dan €138,63 per dag ook al verdiende u meer per dag. Voorbeeld:

*   Een maand heeft bijvoorbeeld 24 uitkeringsdagen, dus is de uitkering 24 x het dagloon dat voor u geldt.

*   Een andere maand heeft 26 uitkeringsdagen. De uitkering is dan 26 x het dagloon dat voor u geldt.

Wat als u langer dan een jaar ziek bent?

Als u 12 maanden ziek bent stopt uw ziekengelduitkering en kunt u een Belgische invaliditeitsuitkering aanvragen. U moet voor deze uitkering minimaal 66% arbeidsongeschikt verklaard worden.

Hoe hoog uw uitkering vervolgens wordt is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en van uw vroegere loon:

  • Als u een gezin hebt: 65% van uw laatste loon
  • Als alleenstaande: 55% van uw laatste loon
  • Als u een partner hebt met een inkomen boven de wettelijke minimum norm: 40% van uw laatste loon
  • Als u een partner zonder inkomen hebt of een inkomen onder de wettelijke minimum norm: 55% of 65% van uw laatste loon, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Als u niet uw hele loopbaan in België had

Als u voor de periode van ziekte niet alleen in België hebt gewerkt maar ook in Nederland moet u in beide landen een (gedeeltelijke) uitkering aanvragen.

Meer info

Op www.grensinfo.nl kunt u op basis van uw persoonlijk profiel meer info vinden over alle bovengenoemde thema’s.

Wenst u een gesprek met een adviseur in een GrensInfoPunt? Kijk dan hier voor een overzicht van de GIP’s in uw buurt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt