Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u uit Nederland een uitkering krijgen die maximaal 70%  tot 75 % van het laatste loon bedraagt (tot een max. dagloon). Mogelijk ontstaat ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit België, wanneer u ook in België heeft gewerkt. U krijgt dan niet de maximale bedragen uit beide staten, maar deze worden met elkaar verrekend of u krijgt uit beide landen een gedeeltelijke uitkering. Tussentijdse herkeuringen zijn mogelijk. Deze uitkering kan worden uitbetaald tot het moment waarop u uw AOW ontvangt. Daarna komt deze uitkering te vervallen. U bent dan aangewezen op een ouderdomspensioen. Wanneer u ook in België hebt gewerkt, ontvangt u bij uw pensionering minimaal 2 pensioenen: Belgisch Rustpensioen en Nederlandse AOW. Eventueel heeft u ook nog een Nederlandse of Belgisch bedrijfspensioen.

Meer info

Wenst u een gesprek met een adviseur in een GrensInfoPunt? Kijk dan hier voor een overzicht van de GIP’s in uw buurt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt