Detachering

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. U woont in België en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door uw werkgever in België uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt u dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat u sociaal verzekerd blijft in uw eigen land en dat uw werkgever de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) vereist die uw werkgever aanvraagt. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u bent uitgezonden.

Voorwaarden detachering werknemer

Bent u werkgever, en laat u werknemers in het buitenland werken? Dan moet u voor die werknemers een A1-attest aanvragen, via de onlinedienst Werken in het buitenland – Werkgevers.

Voorwaarden detachering zelfstandigen

Om aanspraak te maken op een Belgisch A1-attest (van welke type ook) moet u:

 • aangesloten zijn als zelfstandige in hoofd- of bijberoep bij een socialeverzekeringsfonds in België, en
 • in orde zijn met de betaling van uw sociale bijdragen.

Raadpleeg: Onderneming: A1-attest voor zelfstandigen – Sociale Zekerheid (socialsecurity.be)

Aanvraag A1

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan voor vertrek de werkgever, of u als zelfstandige, een detacheringsverklaring A1 aanvragen.

Raadpleeg voor meer informatie de website van www.socialsecurity.be (detachering).

Let op! Hebt u een A1-verklaring nodig omdat uw werknemer of u als zelfstandige in 2 of meer landen werkzaam bent? Dan is er sprake van werken in meerdere landen. Raadpleeg www.socialsecurity.be (werken in meerdere landen).

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

 • Het Bureau voor Belgische Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in België werkt.
 • Algemene informatie over detachering en werken in meerdere landen vindt u op de website van social security.

Aanmelden detachering naar Nederland

Sinds 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen zich aanmelden als ze tijdelijk een dienst verrichten in Nederland, terwijl hun zetel in het buitenland is.

Bent u een in België of Duitsland gevestigde werkgever die

 • met eigen personeel naar Nederland komt om een dienst of opdracht uit te voeren;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers tijdelijk detacheert naar een vestiging van hetzelfde bedrijf of concern in Nederland; of
 • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Dan moet u dit personeel aanmelden via postedworkers.eu.

De dienstontvanger, ook wel uw opdrachtgever, is degene voor wie u aan het werk gaat en met wie u een contract heeft, moet uw aanmelding controleren.

Zelfstandigen

Bent u zelfstandige en werkzaam in een van de volgende sectoren? Dan bent u áltijd verplicht zich te melden:

 • bouw;
 • schoonmaak;
 • voedingsindustrie;
 • metaal;
 • zorg;
 • glazenwasserij;
 • land- en tuinbouw.

Een volledig overzicht van de sectoren waarvoor u een melding moet doen, vindt u hier. Werkt u in geen van deze sectoren, dan hoeft u uw werkzaamheden in Nederland niet te melden.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio of met de RSZ/SVB om uw situatie te bespreken.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt