Kind en Familie

 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Voor de geboorte van uw kind moet u tijdig alle mogelijke verlofregelingen en hun bijbehorende uitkeringen in orde brengen. In Nederland heeft u mogelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof: dit vraagt uw werkgever voor u aan bij het UWV.

Geboorte- of adoptiepremie

In België heeft u recht op een geboortepremie of kraamgeld: dit vraagt u zelf aan bij FAMIFED. Of via het kinderbijslagfonds van de Belgische werkgever van uw partner.

Indien u een kind adopteert, heeft u mogelijk recht op een adoptiepremie.

Kinderbijslagen

Daarnaast heeft u mogelijke recht op kinderbijslagen. Nederland heeft andere kinderbijslagen dan België:

Aangifte geboorte

U moet vanzelfsprekend ook aangifte doen van de geboorte van uw kind. Als uw kind in het buitenland geboren wordt, kunt u aangifte doen bij de lokale overheid of de Belgische ambassade of consulaat.

Wat als uw kind 18 jaar wordt?

Dan stopt de Nederlandse kinderbijslag en het kindgebonden budget als u dat krijgt automatisch. Gaat uw kind studeren? Dan kunt u Belgische kinderbijslag krijgen totdat uw kind 25 jaar wordt. Dit vraagt u aan bij Famifed in Hasselt.

Uw kind kan ook Nederlandse studiefinanciering krijgen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt