Kind en Familie

Wie in verschillende landen woont en werkt en dagelijks of minstens wekelijks terugkeert naar huis, is een grensganger of grenspendelaar. Hij of zij heeft een speciale status onder Europees recht. De werkende persoon kan op grond van die verordeningen in het woonland óf in het werkland sociaal verzekerd zijn. In principe is het verzekeringsrecht van het werkland van toepassing. Dit kan ook gevolgen hebben voor de gezinsleden.

Als u in Nederland werkt, kunt u recht hebben op verschillende verlofregelingen en voordelen. Dit hangt echter niet alleen af van uw omstandigheden, maar ook van die van de andere partner/ouder.  Daarom moet u zich goed informeren over uw rechten.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt