Kind en Familie

 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Voor de geboorte van uw kind moet u tijdig alle mogelijke verlofregelingen en hun bijbehorende uitkeringen in orde brengen. In Nederland heeft u mogelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof: dit vraagt uw werkgever voor u aan bij het UWV.

Geboorte- of adoptiepremie

In België heeft u recht op een geboortepremie of kraamgeld: dit vraagt u zelf aan bij FAMIFED. Of via het kinderbijslagfonds van de Belgische werkgever van uw partner.

Indien u een kind adopteert, heeft u mogelijk recht op een adoptiepremie.

Kinderbijslagen

Daarnaast heeft u mogelijke recht op kinderbijslagen. Nederland heeft andere kinderbijslagen dan België:

U hebt recht op kindergeld uit Nederland. Als de andere ouder in België werkt of andere uitkeringen krijgt, dan krijgt u het kindergeld in eerste instantie uit België. Als de Nederlandse kinderbijslag (eventueel met het Kindgebonden Budget) hoger is dan het Belgische krijgt u het verschil vanuit Nederland uitbetaald.

Als de andere ouder geen inkomen heeft, zal Nederland direct de Nederlandse kinderbijslag uitbetalen. Ten aanzien van het kindergeld zijn in België in 2019/2020 enkele wijzigingen doorgevoerd. Het komt erop aan waar de kinderen hun woonplaats hebben. Voor Wallonie is Famiwal het van toepassing zijnde orgaan, voor Vlaanderen is dit Fons, voor de Duitstalige Gemeenschap is dit het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en voor Brussel is dit Iriscare.

Aangifte geboorte

U moet vanzelfsprekend ook aangifte doen van de geboorte van uw kind. Als uw kind in het buitenland geboren wordt, kunt u aangifte doen bij de lokale overheid of de Belgische ambassade of consulaat.

Wat als uw kind 18 jaar wordt?

Dan stopt de Nederlandse kinderbijslag en het kindgebonden budget als u dat krijgt automatisch. Gaat uw kind studeren? Dan kunt u Belgische kinderbijslag krijgen totdat uw kind 25 jaar wordt. De aanvraag hiervoor kan in Wallonie worden gedaan bij Famiwal, In Vlaanderen bij Fons, voor de Duitstalige Gemeenschap is dit het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en voor Brussel is dit Iriscare.

Uw kind kan ook Nederlandse studiefinanciering krijgen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u één van onze GrensInfoPunten raadplegen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt