Informationen

Werken in meerdere landen

In het Europese recht is geregeld dat een persoon onder het sociaal verzekeringsrecht van maar één land kan vallen. In de Europese Verordening 883/2004, waarin de coördinatie is geregeld, zijn verschillende regels opgesteld welk land bevoegd is.

Regelmatig komt het voor dat iemand in meerdere EU-landen werkt. Iemand woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever ook thuis (home office) en bezoekt ook Belgische klanten, of men is internationaal vrachtwagenchauffeur voor een expediteur in Nederland.

Als u in meerdere landen werkt, kent de EU-verordening toewijzingsregels die bepalen welke sociale wetgeving moet worden toegepast. Van belang is of u als zelfstandige, werknemer of ambtenaar werkt. Tevens is van belang of u ook in België (uw woonland) werkt.

 

Europese regelingen

Principieel is iemand sociaal verzekerd in het land waar hij of zij werkt.

Werkt u alleen in België, dan is het niet lastig, u valt dan onder de Belgische sociale wetgeving en betaalt daar de premies sociale verzekeringen.

Bepalend is waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is vooral belangrijk als u vanuit huis werkt (home office) of als u klanten bezoekt in uw woonland of voor een Nederlandse expediteur ook in België rijdt.

  • Werkt u voor uw Belgische werkgever ook in Nederland, dan valt u onder de Belgische sociale zekerheid.
  • Werkt u voor uw Nederlandse werkgever ook in België (uw woonland) en is dit meer dan 25% van het totaal, dan valt u onder de Belgische sociale zekerheid. Is dit minder dan 25%, dan valt u onder de Nederlandse sociale zekerheid.
  • Als u voor meerdere werkgevers in meerdere landen (waaronder in België) werkt, is de hoeveel tijd die u in België werkt bepalend voor welke wetgeving moet worden toegepast. Als u meer dan 25% in België werkt, is de Belgische sociale wetgeving van toepassing. Als u voor dezelfde werkgever, die in België is gevestigd, in meerdere landen werkt, waaronder in België, dan valt u altijd onder de Belgische sociale verzekeringswetgeving.
  • Werkt u in meerdere landen in de EU, maar niet in België, dan geldt in principe de sociale wetgeving van het land waar de werkgever gevestigd is.
  • Werkt u voor verschillende werkgevers in meerdere landen maar niet in België, dan geldt de Belgische sociale verzekeringswetgeving.

 

Werkt u voor een Nederlandse en een Belgische werkgever, houdt dit in dat een van deze werkgevers de premies sociale verzekeringen in het andere land moet afdragen.

Voor varend personeel is het iets anders geregeld. Op hen is in principe de sociale wetgeving van toepassing van het land waar de werkgever is gevestigd.

Ook voor ambtenaren worden uitzonderingen gemaakt. Iemand die in meerdere landen werkt en in een land als ambtenaar werkt, is sociaal verzekerd in het land waar hij als ambtenaar werkt. Werkt iemand in België en Nederland als ambtenaar, dan zijn de sociale verzekeringen van beide landen van toepassing.

Werkt u in het ene land als werknemer en in het andere land als zelfstandige, dan valt u altijd onder de sociale verzekeringswetgeving van het land waar u als werknemer werkt:

Beoordeling sociale verzekeringsplicht / bevoegd land Werkzaamheden in woonland
Werknemer ≥ 25% Werknemer ≤ 25% Zelfstandige  ≥   25% Zelfstandige ≤ 25%
Werkzaamheden in andere land Werknemer Woonland Andere land Andere land Andere land
Zelfstandige Woonland Woonland Woonland Andere land

Voor internationaal vrachtwagenchauffeurs en vliegend personeel wordt geen uitzondering gemaakt.

 

Werkloosheid

Een werkloosheidsuitkering wordt gelijkgesteld met werken in loondienst. Woont u in België en u hebt een parttime baan in Nederland van 20 uur en daarnaast een Belgische werkloosheidsuitkering gebaseerd op 20 uur, dan bent u volledig in België sociaal verzekeringsplichtig. De Nederlandse werkgever zal premies sociale verzekeringen moeten afdragen in België.

 

A1-verklaring

Omdat er altijd twijfelgevallen zijn en mensen misschien tussen wal en schip vallen is het mogelijk dat twee EU-landen de afspraak maken van de regels af te wijken. Meer informatie daarover kunt u krijgen in België bij de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) en in Nederland bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Het is aan te raden om bij de RSZ of SVB een A1-verklaring aan te vragen. Deze verklaring is een beslissing waarin is vastgelegd welke sociale verzekeringswetgeving op iemand van toepassing is. Vooral werkgevers hebben hier belang bij om dit bij hun salarisadministratie te bewaren. Deze verklaring is ook nodig om te voorkomen dat ten onrechte premies dubbel moeten worden afgedragen.

 

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is het anders geregeld. Om te beoordelen waar u belastingen moet betalen, zijn de belastingverdragen tussen de verschillende EU-landen van belang. Als het alleen gaat om de situatie tussen Nederland en België, dan geldt het belastingverdrag tussen Nederland en België. Hierin is in grote lijnen geregeld dat het inkomen uit werk wordt belast in het werkland. Iemand die in twee landen werkt, betaalt dus in twee landen loonbelasting, hier is sprake van zogenaamde salary split.

 

Internationale chauffeurs

Bij internationaal chauffeurs die een werkgever in het andere land hebben is dit anders. Zij rijden vaak in meerdere landen, waaronder hun woonland, en zouden dan in alle landen waar ze rijden belasting moeten betalen. Dit is te ingewikkeld en daarom is de regeling dat zij over de dagen dat ze in het land rijden waar de werkgever gevestigd is in dat land belasting betalen en over de andere dagen in het woonland belasting betalen. Er geldt een uitzondering voor chauffeurs die meer dan 183 dagen in een derde land rijden.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt