Werkloosheid

Voor de grensoverschrijdende regelingen over werkloosheid is het van belang dat u grenspendelaar was voordat u werkloos werd. Een grenspendelaar werkt in een ander EU-land dan hij/zij woont en minstens eenmaal per week naar het land van de woonplaats terugkeert.

U bent grensganger en u keert minimaal 1 x per week terug naar België, dan vraagt u in principe een werkloosheidsuitkering aan in België. Of u in Nederland of in België een werkloosheidsuitkering moet aanvragen is afhankelijk van of u volledig werkloos of gedeeltelijk werkloos wordt.

Volledige werkloosheid

Als u volledig werkloos wordt, schrijft u zich binnen 8 dagen in bij de Belgische diensten voor arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Raadpleeg voor een overzicht de website www.belgium.be. Daarnaast dient u uw werkloosheidsuitkering aan te vragen. Als u lid bent van een vakbond vraagt u deze aan via de betreffende vakbond . Als u geen lid bent van een vakbond dan vraagt u dit aan via HVW.  Voor de aanvraag van uw werkloosheidsuitkering hebt u van het UWV in Nederland het formulier PDU1 nodig. Dit formulier kunt u als volgt aanvragen:

 • digitaal bij UWV
 • telefonisch via +31 888 982 001
 • schriftelijk via het adres:
  UWV
  afdeling Verdragen
  Postbus 86
  7550 AB Hengelo
  Nederland

Gedeeltelijke werkloosheid

Bij gedeeltelijke werkloosheid, d.w.z. wanneer u wel een gedeelte van uw werk in Nederland behoudt, vraagt u bij het UWV in Nederland een werkloosheidsuitkering aan. Van gedeeltelijke werkloosheid is onder andere sprake als u naast uw werkgever waarbij u werkloos wordt nog een andere werkgever hebt of nog als zelfstandige in Nederland werkzaam bent.

Faillissement

Bij een faillissement van uw Nederlandse werkgever hebt u in eerste instantie recht op loondoorbetaling van het UWV. Pas na deze loondoorbetaling kunt u een Belgische werkloosheidsuitkering ontvangen. Voor een faillissementsuitkering kunt u UWV bellen via +31 888 982 001. U moet u zich wel direct werkzoekend melden bij de de Belgische Diensten voor Arbeidsbemiddeling.

Werk zoeken

Indien u informatie wenst over het zoeken van een (nieuwe) baan, raadpleeg “baan vinden“.

 

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt