Werken en werkloosheid

Wanneer u als werknemer vanuit België werkt in Nederland, bent u in Nederland verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid. Toch krijgt u niet altijd een uitkering uit Nederland. Uit welk land u een werkloosheidsuitkering krijgt, hangt af van of u volledig of gedeeltelijk werkloos wordt.

Wanneer bent u volledig werkloos?

U bent volledig werkloos als u niet meer in Nederland werkt. De band met Nederland is verbroken. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw woonland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit België.

Wanneer bent u gedeeltelijk werkloos?

U bent gedeeltelijk werkloos als u nog voor een gedeelte in Nederland blijft werken. Dit kan zijn voor dezelfde werkgever maar ook voor een andere. De band met Nederland blijft in al deze situatie bestaan. U heeft dan aanspraak op een uitkering uit uw werkland, m.a.w. u heeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering uit Nederland.

Meer info

Voor meer info over uw concrete situatie kunt u op www.grensinfo.nl uw persoonlijke profiel invullen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt u met één van onze GrensInfoPunten contact opnemen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt