Loondoorbetaling / Ziektewetuitkering

Loondoorbetaling door de werkgever

Als u in Nederland werkt en ziek wordt, zal uw werkgever uw loon doorbetalen. Hebt u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dan betaalt hij maximaal 104 weken lang het loon door. Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd, dan betaalt de werkgever tot het einde van het arbeidscontract (met een maximum van 104 weken).

Uw werkgever is wettelijk verplicht om 70% van uw brutosalaris door te betalen. In de meeste cao’s is opgenomen dat u in het eerste jaar van ziekte recht hebt op 100% van uw brutoloon.

De werkgever heeft een lange loondoorbetalingsverplichting. Dat is ook de reden dat de werkgever verantwoordelijk is voor de controle of u ziek bent of niet. Tevens heeft hij de verplichting om u te re-integreren. Hiervoor heeft hij een Arbodienst in de arm genomen, waar onder andere artsen werken die bijvoorbeeld de controle doen als u wat langer ziek bent.

Ziek en einde dienstverband

Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd en aan het einde van uw dienstverband bent u nog ziek? Dan meldt uw werkgever u bij het UWV ziek. Het UWV zal dan een ziektewetuitkering gaan betalen. Deze uitkering is 70% van uw brutoloon.

Uitzendkrachten

Bent u ziek geworden en is tegelijkertijd uw dienstverband beëindigd, zoals bijvoorbeeld bij veel uitzendkrachten? Dan krijgt u direct van het UWV een ziektewetuitkering.

Werkgevers in Nederland kunnen er ook voor kiezen om een zogenaamde eigenrisicodrager te zijn. Dat houdt in dat zij geen premies hoeven te betalen voor de ziektewetuitkering dat het UWV uitkeert, maar zelf het financiële risico dragen. U krijgt dan een ziektewetuitkering via uw werkgever.

Meer info over ziekengeld van UWV

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt