Zorgverzekering

Als u werkt in Nederland, dan bent u tegen ziektekosten in Nederland verzekerd. Voor een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) moet u zich zelf aanmelden bij een zorgverzekeraar. Uw werkgever draagt de premies af aan uw zorgverzekeraar. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u zelf maandelijks een vaste premie aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is ervan afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het eigen risico dat u kiest. De premie zal tussen de € 85,- en € 115,- per maand liggen. Het eigen risico bedraagt minstens € 385,- en maximaal € 885,- per kalenderjaar. Behandelingen en medicatie, met uitzondering van de huisarts, betaalt u van het eigen risico. Wanneer het eigen risico verbruikt is, worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico is alleen van toepassing op behandelingen in Nederland.

Van de zorgverzekeraar kunt u het formulier S1 (voormalig E106) krijgen. Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw Belgisch ziekenfonds. Als u dit gedaan heeft, kunt u gebruikmaken van de zorg in België via uw mutualiteit. In Nederland maakt u via uw zorgverzekeraar gebruik van de zorg onder Nederlandse voorwaarden.

Gezinsverzekering

De mutualiteit toetst of uw partner en uw kinderen bij u meeverzekerd kunnen worden.

Zorgtoeslag

Wanneer u in Nederland voor ziektekosten verzekerd bent, en relatief weinig inkomen hebt, kunt u bij de belastingdienst zorgtoeslag aanvragen. Met een DigiD doet u dit via mijn.toeslagen.nl. Zonder DigiD vraagt u het aanvraagformulier telefonisch bij de belastingdienst aan via telefoonummer +31 55 538 538 5.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt