Zorgverzekering

Als u werkt in Nederland, dan bent u verplicht zich tegen ziektekosten in Nederland te verzekeren. Voor een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) moet u zich zelf aanmelden bij een zorgverzekeraar en in elk geval een basisverzekering afsluiten. Naast de nominale premie die u betaalt, draagt de werkgever de werkgeverspremies af aan uw zorgverzekeraar. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u zelf maandelijks een vaste premie aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is ervan afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het eigen risico dat u kiest. De premie voor de basisverzekering zal tussen de € 90,- en € 130,- per maand liggen. Het eigen risico bedraagt minstens € 385,- en maximaal € 885,- per kalenderjaar. Behandelingen en medicatie, met uitzondering van de huisarts, betaalt u van het eigen risico. Wanneer het eigen risico verbruikt is, worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico is alleen van toepassing op behandelingen in Nederland.

Van de zorgverzekeraar kunt u het formulier S1 (voormalig E106) krijgen. Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw Belgisch ziekenfonds. Als u dit gedaan heeft, kunt u gebruikmaken van de zorg in België via uw mutualiteit. In Nederland maakt u via uw zorgverzekeraar gebruik van de zorg onder Nederlandse voorwaarden.

Gezinsverzekering

De mutualiteit toetst of uw partner en uw kinderen bij u meeverzekerd kunnen worden.

Zorgtoeslag

Wanneer u in Nederland voor ziektekosten verzekerd bent, en relatief weinig inkomen hebt, kunt u bij de belastingdienst zorgtoeslag aanvragen. Met een DigiD doet u dit via belastingdienst.nl.  Zonder DigiD vraagt u het aanvraagformulier telefonisch bij de belastingtelefoon buitenland aan via telefoonnummer +31 55 538 538 5.

Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt bij u in de buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt