Wonen in Duitsland, werken in Nederland

 “5 jaar geleden werd ik werkloos. Ik twijfelde niet en ben ook direct in Nederland gaan kijken of ik daar aan het werk kon. In Duitsland kon ik geen baan vinden die in mijn plaatje paste. In Nederland lukte dit wel! Ik doe nu in Nederland bijna hetzelfde werk als ik vroeger in Duitsland deed. Ik verdien iets meer. Ik heb een fijne werkgever, leuke collega’s en af en toe maken we grapjes met elkaar over de verschillende talen en accenten. In het begin van mijn periode in Nederland moest ik erg wennen aan de verschillende regels die gelden voor grensgangers. Dat is, als je het mij vraagt, het enige nadeel van een grensganger. Je hebt zoveel extra papierwerk! Het Grensinfopunt heeft mij laten inzien waar ik allemaal rekening mee moet houden. Mede dankzij hen werk ik nu zonder problemen in Nederland.”

Dirk Müller (36 jaar), werkzaam in Nederland

Wanneer u in Duitsland woont en in Nederland werkt, dan betaalt u loonbelasting in Nederland. U bent ook sociaal verzekerd in Nederland. (Let wel, hierop bestaan uitzonderingen.)
Als inwoner van Duitsland houdt u ook bepaalde rechten in Duitsland. U blijft bijvoorbeeld bij uw eigen Krankenkasse en u kunt in Duitsland naar uw eigen arts blijven gaan. Als u werkloos mocht worden, vraagt u in Duitsland een werkloosheidsuitkering aan.
In Nederland is het pensioen anders geregeld. Niet slechter dan in Duitsland, maar het is anders georganiseerd. De inhoudingen op het loon zijn meestal lager dan in Duitsland, waardoor een Nederlands nettoloon vaak hoger is.

Burgerservicenummer (BSN)

Iedereen die in Nederland gaat werken of studeren of op een andere manier met de Nederlandse staat van doen heeft, heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Onder dit nummer bent u bekend bij alle Nederlandse instanties. Zonder BSN mag u in Nederland niet werken of studeren. Het BSN kan bij verschillende Nederlandse gemeenten worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvragen van een BSN vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Verblijfsvergunning en/of werkvergunning

Als u niet een EU-nationaliteit hebt, moet uw werkgever in Nederland in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Of u ook een verblijfsvergunning (eventueel in combinatie met een TWV) moet aanvragen is afhankelijk van uw nationaliteit en werk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de IND (website is in het Nederlands en Engels beschikbaar). 

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In onderstaande animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een Grensinfopunt.

Heel veel informatie over wonen en werken in een ander EU-land vindt u ook op deze website: In het buitenland wonen en werken

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt