Informationen

Wonen in Duitsland, werken in Nederland

 “5 jaar geleden werd ik werkloos. Ik twijfelde niet en ben ook direct in Nederland gaan kijken of ik daar aan het werk kon. In Duitsland kon ik geen baan vinden die in mijn plaatje paste. In Nederland lukte dit wel! Ik doe nu in Nederland bijna hetzelfde werk als ik vroeger in Duitsland deed. Ik verdien iets meer. Ik heb een fijne werkgever, leuke collega’s en af en toe maken we grapjes met elkaar over de verschillende talen en accenten. In het begin van mijn periode in Nederland moest ik erg wennen aan de verschillende regels die gelden voor grensgangers. Dat is, als je het mij vraagt, het enige nadeel van een grensganger. Je hebt zoveel extra papierwerk! Het Grensinfopunt heeft mij laten inzien waar ik allemaal rekening mee moet houden. Mede dankzij hen werk ik nu zonder problemen in Nederland.”

Dirk Müller (36 jaar), werkzaam in Nederland

U woont in Duitsland en werkt in Nederland; dan betaalt u loonbelasting in Nederland. U bent ook sociaal verzekerd in Nederland. Toch houdt u als inwoner van Duitsland bepaalde rechten in Duitsland. U blijft bijvoorbeeld bij uw eigen Krankenkasse en u kunt in Duitsland naar uw eigen arts gaan. Als u werkloos mocht worden, vraagt u in Duitsland een werkloosheidsuitkering aan. U krijgt, als u een kind hebt, een aanvulling van de Familienkasse op de lagere Nederlandse kinderbijslag. In Nederland is het pensioen anders geregeld. Niet slechter dan in Duitsland, maar het is anders georganiseerd. De inhoudingen op het loon zijn meestal lager dan in Duitsland, waardoor een Nederlands nettoloon vaak hoger is.

Burgerservicenummer (BSN)

Iedereen die in Nederland gaat werken of studeren of op een andere manier met de Nederlandse staat van doen heeft, heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Zonder BSN mag je in Nederland niet werken of studeren. Het BSN kan bij verschillende Nederlandse gemeenten worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvragen van een Burgerservicenummer vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Verblijfsvergunning en/of werkvergunning

Als u niet een EU-nationaliteit hebt, moet uw werkgever in Nederland in veel gevallen een werkvergunning aanvragen. Of u ook een verblijfsvergunning (eventueel in combinatie met een werkvergunning) moet aanvragen is afhankelijk van uw nationaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de IND (website is in het Nederlands en Engels beschikbaar). 

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In onderstaande animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een Grensinfopunt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt