Belastingen

Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt, hebt u te maken met zowel de Nederlandse als Duitse belastingdienst. In Duitsland gaat het in deze situatie (werken in Nederland) om de inkomstenbelasting en in Nederland om de loonbelasting. Nederland en Duitsland hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen, waardoor u over bijvoorbeeld uw loon alleen belasting moet afdragen in Nederland en niet “ook” in Duitsland.

Als u werkzaam bent in Nederland, bent u over uw loon in Nederland loonbelastingplichtig. Als uw jaarinkomen voor meer dan 90% onder de Nederlandse belastingen valt, kunt u in Nederland een belastingaangifte doen alsof u in Nederland woont. Dit heet kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Over het algemeen is de Nederlandse loonbelasting lager dan de Duitse. De Nederlandse loonbelasting is te vergelijken met de Duitse Steuerklasse 3. De Nederlandse belastingen zijn, net als in Duitsland, progressief. Dit houdt in dat u relatief meer belasting afdraagt naarmate u een hoger inkomen heeft. De belastingaangifte in Nederland moet jaarlijks vóór 1 juli worden gedaan.

Loonheffing

Een belangrijk verschil met de Duitse belastingdienst is dat de Nederlandse belastingdienst ook de premies voor de sociale verzekeringen heft. Op uw loonstrook staat de inhouding ‘loonheffing’. Dit betreft niet alleen de loonbelasting, maar ook de premies voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Samen aangifte doen

Als u met iemand samenwoont, is het mogelijk dat uw partner ook in Nederland belastingaangifte doet. Een voorwaarde hiervoor is dat uw partner ook voldoet aan de 90%-eis of dat het gezamenlijke inkomen aan de 90%-eis voldoet. Hij/zij zou in dat geval heffingskorting kunnen aanvragen, een bedrag van rond € 1.000,- per jaar. Om aangifte te kunnen doen in Nederland heeft uw partner een burgerservicenummer (BSN) nodig.

Gezamenlijke aangifte doen heeft geen invloed op de daadwerkelijk te betalen belasting in vergelijk met een individuele aangifte. Alleen het administratieve proces is anders.

Meer informatie over kwalificerende buitenlandse belastingplicht kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Uitzonderingen

Enkele beroepsgroepen hebben een uitzonderingspositie betreffende belastingen. Het gaat hierbij om docenten met een tijdelijk arbeidscontract, internationale vrachtwagenchauffeurs en vliegend of varend personeel. Verder is de belastingheffing van uitzendkrachten die vanuit een Duits uitzendbureau worden gedetacheerd naar Nederland anders geregeld. Ook voor overige gedetacheerden gelden bijzondere regels.

Het is belangrijk om in deze gevallen contact op te nemen met een expert als u tot één van deze groepen behoort. Hieronder vindt u de contactgegevens:

  • Belastingdienst Buitenland in Heerlen: +31 55 538 53 85
  • Team GWO (gezamenlijke afdeling met experts van de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdiensten)
    • vanuit Duitsland: 0800 101 1352
    • vanuit Nederland: 0800 024 1212.

Verhuizen naar of vanuit Nederland

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 hoeft u uw M-aangifte niet meer op papier in te dienen. Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.

Lees hier meer. 

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt