Informationen

Belastingen

Geen dubbele belastingen

Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt, hebt u te maken met zowel de Nederlandse als Duitse belastingdienst. In Duitsland gaat het in deze situatie (werken in Nederland) om de inkomstenbelasting en in Nederland om de loonbelasting. Nederland en Duitsland hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen, waardoor u over bijvoorbeeld uw loon alleen belasting moet afdragen in Nederland en niet “ook” in Duitsland.

Als u werkzaam bent in Nederland, bent u over uw loon in Nederland loonbelastingplichtig. Als uw jaarinkomen voor meer dan 90% onder de Nederlandse belastingen valt, kunt u in Nederland een belastingaangifte doen alsof u in Nederland woont. Dit heet kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Het mogelijke voordeel is dat u hypotheekrente af kunt trekken van de belasting. Over het algemeen is de Nederlandse loonbelasting lager dan de Duitse. De Nederlandse loonbelasting is te vergelijken met de Duitse belastinggroep 3. De Nederlandse belastingen zijn (net als in Duitsland) progressief. Dit houdt in dat u relatief meer belasting dient af te dragen, naarmate u een hoger inkomen heeft.De belastingaangifte in Nederland moet voor 1 juli worden gedaan.

Loonheffing in Nederland

Een belangrijk verschil met de Duitse belastingdienst is dat de Nederlandse belastingdienst ook de premies voor de sociale verzekeringen heft. Als u in Nederland een belastingaangifte doet, telt dit ook mee voor de premies volksverzekeringen die u hebt afgedragen. Op uw loonstrook staat de inhouding ‘loonheffing’. Dit betreft niet alleen de loonbelasting, maar ook de premies voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Samen aangifte doen in Nederland

Als u met iemand samenwoont, is het mogelijk dat uw partner ook in Nederland een belastingaangifte doet. Hiervoor heeft uw partner wel een Nederlands Burgerservicenummer nodig. Uw partner kan eventueel de heffingskorting aanvragen, een bedrag van rond € 1.000,- per jaar. Een van de voorwaarden is dat uw partner ook voldoet aan de 90%-eis of dat het gezamenlijke inkomen aan de 90%-eis voldoet.

Meer informatie over kwalificerende buitenlandse belastingplicht kunt u vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Uitzonderingen

Voor enkele beroepsgroepen worden uitzonderingen gemaakt in verband met de belastingplicht. Het is belangrijk deze informatie te lezen als u tot één van deze groepen behoort. Het gaat hierbij om docenten met een tijdelijk arbeidscontract, internationale vrachtwagenchauffeurs en vliegend –en varend personeel. Verder is de belastingheffing van uitzendkrachten die vanuit een Duits uitzendbureau worden gedetacheerd naar Nederland anders geregeld.

Wordt u via uw Duitse werkgever uitgezonden voor een klus in Nederland, dan blijft u onder de Duitse sociale verzekeringen vallen. Als de werkzaamheden in Nederland niet langer duren dan 183 dagen en aan andere voorwaarden voldoet, blijft u ook onder de Duitse belastingen vallen.

Meer informatie

  • Telefoonnummer Belastingdienst Buitenland in Heerlen: 0031-555385385
  • Team GWO (Nederlands, Duits en Belgische belastingexperts van de verschillende belastingdiensten): Uit D 0800-1011352, uit NL 0800-0241212.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt