Belasting uitzendkracht

Algemeen

Bij werken voor een uitzendbureau of Zeitarbeitsfirma heeft u een bijzonder soort arbeidsovereenkomst. U tekent het contract met uit een uitzendbureau of een Zeitarbeitsfirma, maar verricht werkzaamheden voor een andere werkgever (de inlener). Met deze inlener hebt u geen arbeidsovereenkomst afgesloten. Het werk dat u verricht vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de uitzendorganisatie en de inlener.

Als de inlener waar u voor werkt in het buurland is gevestigd, moet worden bepaald in welk land u belastingplichtig bent. In gerechtelijke uitspraken en door de belastingdiensten is bepaald dat u belasting betaalt in het land waar de inlener gevestigd is.

Duitse uitzendkracht in Nederland

Als u in Duitsland woont en voor een Zeitarbeitsfirma in Nederland werkt, moet u in Nederland belasting betalen. Uw Zeitarbeitsfirma moet de loonbelasting aan de Nederlandse belastingdienst afdragen.

Uitzonderingen

Als u zeer kort (enkele dagen) over de grens werkt, dan kan het zijn dat de belasting toch afgedragen moet worden in het land waar de uitzendorganisatie is gevestigd. Er moet dan worden onderzocht of aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het uitzendbureau of de Zeitarbeitsfirma kan dan contact opnemen met de Belastingdienst of het Finanzamt om duidelijkheid te krijgen.

Let op: Als er geen uitzondering kan worden gemaakt en vanaf dag 1 belasting moet worden afgedragen in het werkland, kan de zogenaamde 183-dagenregeling niet worden toegepast.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij het Team GWO.

Sociale verzekeringen

In welk land u sociaal verzekerd bent staat los van de vraag waar u belasting moet betalen. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld in Duitsland belasting moet betalen, maar u in Nederland sociaal verzekerd bent. Voor informatie hierover kunt contact opnemen met een medewerker van een GrensInfoPunt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt