(Kwalificerende) buitenlandse belastingplicht

Wanneer u niet in Nederland woont bent u in principe buitenlands belastingplichtig. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de status kwalificerend buitenlands belastingplichtig krijgen. U kunt dan gebruik maken van belastingvoordelen, bijvoorbeeld aftrekposten (o.a. hypotheekrenteaftrek) en de heffingskorting voor het belastingdeel.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlands belastingplicht? Dan hebt u geen recht op aftrekposten en heffingskortingen voor het belastingdeel. De Belastingdienst heft dan alleen belasting over uw Nederlandse inkomen. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen buiten beschouwing. Heeft uw partner geen of weinig inkomen? Dan krijgt hij of zij de algemene heffingskorting niet (gedeeltelijk) uitbetaald.

Geen fiscale partner

U kunt geen fiscale partner hebben als u buitenlands belastingplichtig bent. U betaalt dus in Nederland alleen belasting over uw eigen inkomen in of vanuit Nederland, en uw eigen deel van uw vermogen (uw bezittingen min de schulden) in Nederland. Zijn bezittingen aan meerdere personen toe te rekenen? Dan betaalt u over deze bezittingen alleen belasting over het deel dat uw eigendom is.

Voorbeeld:
U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Samen met uw echtgenoot hebt u een vakantiewoning in Nederland. U bent allebei voor 50% eigenaar van deze woning. Voor de berekening van uw belasting wordt dus rekening gehouden met 50% van de waarde van deze woning in box 3.

Geen recht op heffingskortingen en aftrekposten

Bent u buitenlands belastingplichtig, dan hebt u meestal geen recht op:

 • het inkomstenbelastingdeel van heffingskortingen
 • persoonsgebonden aftrek
 • aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Hefftingskortingen op sociale verzekeringen

Bent u verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. Meer informatie over heffingskortingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voldoet u aan de voorwaarden voor behandeling als gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige? De Belastingdienst heft dan alleen belasting over uw Nederlandse inkomen en uw eventuele onroerend bezit in Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten, waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen, buiten beschouwing. Dat inkomen is alleen van belang om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

Sinds 2019 wordt het belastingsdeel van de heffingskortingen voor personen die niet in Nederland wonen niet meer automatisch toegepast. Om hiervan gebruik te kunnen maken doet u aan het einde van het jaar belastingaangifte. Ook kunt u in de loop van het jaar een voorlopige aanslag aanvragen. Meer informatie vindt u hier.

Aftrekposten

U hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben. De aftrekposten waarop u recht hebt, zijn:

 • de negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland
 • de uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • de persoonsgebonden aftrek

Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan uw partner de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen.

U en uw partner zijn allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtig, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u en uw partner wonen in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba
 • u en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
  • u betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting, en uw partner heeft geen of weinig inkomen
  • u en uw partner betalen allebei over minimaal 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting
  • u en uw partner kunnen een inkomensverklaring overleggen van het Finanzamt

Inkomensverklaring

De Duitstalige inkomensverklaringen, die u nodig hebt om in Nederland een belastingaangifte te kunnen doen, kunt u hier terugvinden.

Heffingskortingen

U hebt recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, hebt u recht op zowel het premiedeel als het belastingdeel van de heffingskortingen.

Heffingsvrij vermogen

Hebt u inkomsten uit sparen en beleggen waarover u in Nederland belasting moet betalen? Dan hebt u ook recht op het heffingsvrij vermogen.

Aangifte doen

Voor het doen van een aangifte hebt u een inkomensverklaring nodig die door het Duitse Finanzamt is afgestempeld. De formulieren zijn zowel Nederlandstalig als Duitstalig op de website van de Belastingdienst te vinden.

(Tekst grotendeels overgenomen van website Belastingdienst.)

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt