Informationen

(Kwalificerende) buitenlandse belastingplicht

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Om gebruik te kunnen maken van belastingvoordelen, bijvoorbeeld aftrekposten (o.a. hypotheekrenteaftrek) en heffingskorting voor het belastingdeel, moet u aan voorwaarden voldoen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan bent u kwalificerend buitenlands belastingplichtig. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan bent u buitenlands belastingplichtig.

Voorwaarden

Vanaf 2015 hebt u als kwalificerend buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten en heffingskortingen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting.
 • U kunt een inkomensverklaring overleggen van het Finanzamt.

 

U voldoet niet aan de voorwaarden: Buitenlands belastingplichtige

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan hebt u geen recht op aftrekposten en heffingskortingen voor het belastingdeel. Wij berekenen dan de belasting over uw inkomsten uit Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen buiten beschouwing. Heeft uw partner geen of weinig inkomen? Dan krijgt hij de algemene heffingskorting niet (gedeeltelijk) uitbetaald.

Geen fiscale partner

U kunt geen fiscale partner hebben als u buitenlands belastingplichtige bent. U betaalt dus in Nederland alleen belasting over uw eigen inkomen in of vanuit Nederland, en uw eigen deel van uw vermogen (uw bezittingen min de schulden) in Nederland. Bent u bijvoorbeeld in loondienst? Dan is dat uw looninkomen. Zijn bezittingen aan meerdere personen toe te rekenen? Dan betaalt u over deze bezittingen alleen belasting over het deel dat uw eigendom is.

Voorbeeld

U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Samen met uw echtgenoot hebt u een vakantiewoning in Nederland. U bent allebei voor 50% eigenaar van deze woning. Voor de berekening van uw belasting wordt dus rekening gehouden met 50% van de waarde van deze woning in box 3.

Geen recht op heffingskortingen en aftrekposten

Bent u een buitenlands belastingplichtige, dan hebt u meestal geen recht op:

 • het inkomstenbelastingdeel van heffingskortingen
 • persoonsgebonden aftrek
 • aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 

U voldoet wel aan de voorwaarden: Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Voldoet u aan de voorwaarden voor behandeling als gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige? Dan berekenen wij de belasting over uw inkomsten en vermogen uit Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland niet het recht heeft belasting te heffen, buiten beschouwing. Dat inkomen is alleen van belang om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

Aftrekposten

U hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben. De aftrekposten waarop u recht hebt, zijn:

 • de negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland
 • de uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • de persoonsgebonden aftrek

Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan uw partner de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen.

Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bij fiscaal partnerschap

U en uw partner zijn allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner wonen in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
  • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting, en uw partner heeft geen of weinig inkomen.
  • U en uw partner betalen allebei over minimaal 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting.
  • U en uw partner kunnen een inkomensverklaring overleggen van het Finanzamt.

Heffingskortingen

U hebt recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, hebt u recht op zowel het premiedeel als het belastingdeel van de heffingskortingen.

Heffingsvrij vermogen

Hebt u inkomsten uit sparen en beleggen waarover u in Nederland belasting moet betalen? Dan hebt u ook recht op het heffingsvrij vermogen.

Aangifte doen

Voor het doen van een aangifte hebt u een inkomensverklaring nodig dat door het Duitse Finanzamt is afgestempeld. Duitstalige inkomensverklaring 2017, Duitstalige inkomensverklaring 2018.

Sociale verzekeringen

Bent u verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.

 

Meer informatie

(Tekst grotendeels overgenomen van website Nederlandse belastingdienst)

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt