Informationen

Familie

Wie in verschillende landen woont en werkt en dagelijks of minstens wekelijks terugkeert naar huis, is een zogenaamde grenspendelaar. Hij of zij heeft een speciale status onder Europees recht op basis van EU-verordeningen. Er wordt bepaald welk sociaal verzekeringsrecht van toepassing is, waarbij slechts één socialezekerheidssysteem van toepassing is: hetzij dat van het woonland, hetzij dat van het werkland. In dit geval is ofwel het Duitse of Nederlandse socialezekerheidsstelsel van toepassing. In principe is het verzekeringsrecht van het werkland van toepassing. Het maakt niet uit hoeveel uren je daar werkt of hoeveel je verdient. Het kan ook gevolgen hebben voor de familie.

Kinderen

Bij zwangerschap/geboorte betaalt de Nederlandse werkgever het loon gedurende een periode van vier tot zes weken voor de verwachte geboorte en gedurende tien tot twaalf weken na de geboorte. In totaal heeft een zwangere werkneemster recht op doorbetaling van het loon voor een zwangerschap/geboorte van ten minste 16 weken. De werkgever krijgt het door UWV betaalde loon volledig vergoed. Indien een werkgever niet meer bestaat, bijvoorbeeld als er een arbeidsverhouding bestond met een uitzendbureau, betaalt het UWV het volledige bedrag van de loondoorbetaling (wel gemaximeerd tot het maximale ziekengeld).

Als u in Duitsland woont, heeft u recht op Elterngeld. Dit is financiële steun voor ouders, van wie sommigen in het eerste jaar na de geboorte minder werken om het kind op te voeden. Het Elterngeld wordt ook betaald als iemand niet minder werkt of een van de ouders helemaal niet werkt.

Let op: Het kan zijn dat het Elterngeld van invloed is op de Nederlandse belastingen. Het kan ook zijn dat bijdragen voor de Nederlandse Volksverzekeringen over het Elterngeld moet worden betaald.

Kinderen tot 18 jaar hebben in Nederland recht op kinderbijslag. Als de (gehuwde) partner in Duitsland sociaal verzekerd is, moet het Duitse Kindergeld worden aangevraagd. Als de partner meer dan 8 uur per week in een mini-job werkt, heeft hij of zij ook recht op Duits Kindergeld. Omdat de Nederlandse kinderbijslag meestal lager is dan de Duitse, is een aanvraag in Nederland niet altijd nodig. Als uw partner niet werkt, moet u Nederlandse kinderbijslag aanvragen. De partner die niet werkt, kan in Duitsland aanvullend Duits Kindergeld aanvragen tot het Duitse niveau. Als beide ouders in Nederland werken, hebben zij ook recht op een verhoging naar het Duitse niveau.

Ziektekostenverzekering en familie

De Krankenkasse bepaalt of uw partner en/of kinderen bij u meeverzekerd moeten zijn, dit gaat naar Duits recht. De gehuwde partner zonder inkomen en kinderen kunnen volgens Duits recht meeverzekerd worden. De Duitse Krankenkasse meldt de meeverzekerden via het formulier E106 aan bij het CAK in Nederland. De gehuwde partner en de kinderen die 18 jaar of ouder zijn betalen in Nederland de basispremie aan het CAK (ongeveer € 100,- per maand vanaf 1.1.2019). Er hoeft geen bijdrage te worden betaald aan de Krankenkasse.

Als uw partner in Duitsland werkt en zelfstandig verzekerd is, zijn de kinderen samen met die partner in Duitsland verzekerd. Uw partner en de kinderen hebben dan niets te maken met de Nederlandse zorgverzekering (ZVW) en de Nederlandse langdurige zorgverzekering (WLZ).

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt