Informationen

Familie – ziektekosten

Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt, bent u in Nederland verzekerd tegen ziektekosten. Uw gehuwde partner kan naar de regels van het Duitse recht met u worden meeverzekerd. Dit geldt ook voor uw kinderen. Werkt uw partner in Duitsland of in Nederland, dan zal uw partner een eigen verzekering hebben bij een Krankenkasse of zich vrijwillig verplicht moeten verzekeren bij een Krankenkasse.

Let op: als uw partner een Minijob heeft, valt uw partner onder het Duitse recht en kan deze niet in Nederland worden meeverzekerd.

Ziektekosten verdragsverzekerde

Uw partner werkt niet? Dan kan hij/zij met u worden meeverzekerd, uw partner is dan een zogenaamde verdragsverzekerde. Dit houdt in dat uw partner en kinderen bijna dezelfde rechten hebben als u. De familie kan gebruikmaken van de gezondheidszorg in Duitsland naar het Duitse recht en in Nederland naar het Nederlandse recht. Om dit te regelen hebt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het formulier S1 (E106) nodig. Dit formulier levert u in bij uw Duitse Krankenkasse. De Krankenkasse zorgt dan voor de aanmelding bij het CAK. Van de Duitse Krankenkasse ontvangt iedereen een pasje. Van het CAK ontvangen de meeverzekerden de zogenaamde EHIC (European Health and Insurance Card). Dit is een Europese pas, waarmee de familieleden in Nederland gebruik kunnen maken van de basiszorg. Dit geldt ook voor noodhulp in andere landen (denk aan vakanties). U zelf, als grensarbeider, maakt in Nederland gebruik van het pasje dat u van uw zorgverzekeraar hebt gekregen en in het buitenland van de EHIC die u van uw Nederlandse zorgverzekeraar hebt gekregen. In Duitsland maken u en uw familieleden gebruik van de pasjes van uw Krankenkasse.

Procedures

Als uw familieleden gebruikmaken van de gezondheidszorg in Nederland, dan verloopt dit via zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Op deze website kunt u nalezen waarop uw familieleden in Nederland recht hebben en hoe de financiële afwikkeling is geregeld.

Meeverzekerde familieleden die 18 jaar of ouder zijn, moeten een bijdrage betalen voor deze zorg. Deze bijdrage moet worden afgedragen aan het CAK en bedraagt € 100,43 per maand (2019).

Meer informatie voor verdragsverzekerden vindt u op de website van het CAK.

Zorgtoeslag

Kinderen van 18 jaar of ouder die meeverzekerd zijn (bijvoorbeeld studenten), moeten de verzekeringsbijdrage aan het CAK ook betalen. Zij kunnen in Nederland bij de belastingdienst een toeslag aanvragen (Zorgtoeslag). De toeslag kan maandelijks € 94,- bedragen, mits het inkomen van uw kind niet hoger is dan € 19.000,- bruto per jaar. Uw kind moet de toeslag zelf aanvragen bij de belastingdienst. Heeft uw kind geen Burgerservicenummer, maar u hebt wel kinderbijslag van de SVB ontvangen? Dan heeft de SVB een Burgerservicenummer aangevraagd. Neem in dat geval contact op met de SVB om dit nummer na te vragen. Een alleenstaande (ook meeverzekerde kinderen van 18 jaar of ouder, kan recht hebben op een toeslag als het jaarinkomen niet hoger is dan € 28.500,-. Heeft uw kind een DigiD, dan kan hij of zij zelf via mijn.toeslagen.nl de zorgtoeslag aanvragen. Hebt u geen DigiD, dan kunt u de aanvraagformulieren telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen, telefoonnummer 0031 55 5385385.

Als uw partner meeverzekerd is, zal uw eventuele Zorgtoeslag ook hoger zijn. In verband met het aanvragen van zorgtoeslag is ook voor de meeverzekerde familieleden een Nederlands Burgerservicenummer essentieel. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van het Burgerservicenummer. Gehuwden of samenwonenden kunnen recht hebben op zorgtoeslag als het gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 35.500,-.

Een indicatie van de mogelijke zorgtoeslag kunt u uit deze tabel halen.

Woonlandfactor

Ontvangt u een uitkering uit Nederland, op basis waarvan u via het CAK gebruik maakt van de zorg in Duitsland en Nederland, dan kan uw gehuwde partner ook meeverzekerd zijn. De zorg waar uw partner dan gebruik van kan maken is dezelfde als waar u gebruik van kunt maken.U moet er rekening mee houden, dat als een zorgtoeslag wordt toegekend voor iemand die verdragsverzekerde is (ziektekostenverzekering via het CAK), de woonlandfactor wordt toegepast.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt