Informationen

Vrijwillige verzekering partner ouderdomspensioen AOW

De grensganger die in Duitsland woont en in Nederland werkt, is verplicht verzekerd voor het ouderdomspensioen AOW. Dit is een individueel wettelijk pensioen, waardoor bij overlijden de partner geen aanspraak heeft op dit ouderdomspensioen. Als de partner in Duitsland geen pensioen opbouwt, bestaat de mogelijkheid dat de partner in Nederland vrijwillig een ouderdomspensioen (AOW) kan afsluiten.

Hieraan zitten wel voorwaarden:

  • De vrijwillige verzekering moet worden afgesloten binnen een jaar nadat de grensganger in Nederland is gaan werken
  • De partners moeten gehuwd zijn
  • De partner mag niet in een verplichte pensioenverzekering in Duitsland deelnemen
  • De verzekering kan alleen afgesloten worden gedurende de periode dat de grensganger in Nederland verzekerd is
  • Bij pensionering van de grensganger stopt de vrijwillige verzekering van de partner

Mocht de ongehuwde grensganger gaan trouwen en al in Nederland werken, dan kan de (huwelijks)partner zich binnen een jaar na de huwelijkssluiting zich vrijwillig verzekeren. Dan moet de partner wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Mocht de partner bij overlijden van de grensganger een Anw-uitkering uit Nederland ontvangen, dan kan de vrijwillige verzekering doorlopen

 

Kosten vrijwillige verzekering AOW

De vrijwillige verzekering voor de AOW is niet gratis, hiervoor moet premie worden betaald. Deze premie is afhankelijk van de inkomsten. De minimumpremie op jaarbasis bedraagt in 2019 minimaal € 527,00 en maximaal 5.278,00. Bij een inkomen van de partner tot ongeveer € 9.000,- bruto per jaar moet de minimumpremie worden betaald. Heeft de partner veel hogere inkomsten, laat u dan adviseren of het wel zinvol is een vrijwillige verzekering af te sluiten.

Het pensioen dat de partner opbouwt voor het ouderdomspensioen AOW is afhankelijk van de persoonlijke situatie van deze partner na zijn of haar pensionering. Woont de partner samen, dan is de uitbetaling ongeveer € 16,- bruto per maand (cijfers 2019) per verzekerd jaar. Woont de partner alleen is de uitbetaling ongeveer € 22,- bruto per maand (cijfers 2019) per verzekerd jaar.

 

Informatie en aanvragen vrijwillige verzekering AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u informatie vinden over de vrijwillige verzekering en hoe de premie berekend wordt: www.svb.nl

U kunt het aanvraagformulier voor de vrijwillige verzekering hier vinden: aanvraagformulier vrijwillige verzekering AOW

Uiteraard kunt u ook terecht bij de adviseurs van de Grensinfopunten.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt