Langdurige zorg in Nederland

Als u in Duitsland woont en via het formulier S1 (E121) bij het CAK bent aangemeld, of u bent meeverzekerd met uw partner die in Nederland werkt via het formulier S1 (E106) bij een Duitse Krankenkasse, dan kunt u behalve van de Zorgverzekeringswet ook gebruikmaken van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) in Nederland. Deze wet dekt de bijzondere ziektekosten, onder andere:

  • verpleging in een ziekenhuis of sanatorium als het verblijf langer dan een jaar duurt
  • verpleging in een verpleeghuis
  • verpleging in een inrichting voor zintuiglijk gehandicapten
  • verpleging in een zwakzinnigeninrichting

Om voor zorg uit de WLZ in Nederland in aanmerking te komen kunt u zelf een aanvraag hiervoor indienen, meestal verloopt de aanvraag hiervoor via een arts of specialist in Nederland. Om vast te stellen welke zorg noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van een speciaal aanvraagformulier. De formulieren en de toelichting hierover kunt u downloaden van de website van CIZ: www.ciz.nl

De aanvraag kan worden verstuurd naar:
CIZ Team indicatiestelling buitenland
Postbus 6012
6401 SB Heerlen
indicatiestelling.buitenland@ciz.nl
+31 88 789 10 00

Na de indicatie

Op basis van de indicatie die het CIZ afgeeft, beslist het zorgkantoor, in dit geval Zilveren Kruis.

Voor verzekerden die in Duitsland wonen en zorg in Nederland willen gebruiken geeft Zilveren Kruis informatie op hun website. Daar wordt beschreven welke hulp vergoed wordt. Als u wilt weten of u recht hebt op een aanspraak of dat u zelf moet bijbetalen, dan kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR APELDOORN

gbr@zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl/naarnederland
+31 33 445 68 70

Wonen in Duitsland, niet verzekerd in Nederland

Als u in Duitsland woont en gebruik wilt maken van de Nederlandse WLZ en niet verzekerd bent of via het CAK geen gebruik kunt maken van de Nederlandse zorg, krijgt u te maken met een wachttijd. Deze wachttijd is afhankelijk van de tijd die u niet verzekerd bent geweest. In principe is de wachttijd een maand voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest, met een maximum van 12 maanden. Bent u in Duitsland verplicht verzekerd bij een Krankenkasse, dan hebt u geen wachttijd, maar moet u wel eerst naar Nederland verhuizen.

Samenloop gemeentelijke regelingen

In Nederland is steeds meer zorg vanuit de WLZ overgeheveld naar de ZVW en naar de gemeenten. U moet er rekening mee houden dat als een bepaalde regeling door de Nederlandse gemeente wordt uitgevoerd, u hiervoor niet in aanmerking komt als u in Duitsland woont. Met name vanaf 1 januari 2015 zijn veel regelingen door de gemeenten overgenomen, waardoor voor u misschien Duitse regelingen belangrijker worden.

Verzekerd in Nederland

Werkt u in Nederland, dan kunt u via uw Nederlandse zorgverzekeraar gebruikmaken van de WLZ. Ook voor u geldt de beperking dat u alleen gebruik kunt maken van regelingen die de WLZ regelt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt