Zwangerschap en geboorte

Werknemers

In Nederland hebben werkneemsters een wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. 

Zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen hebben eveneens een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering is de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon (1.701,- vanaf juli 2021).

De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat, is afhankelijk van de datum waarop u denkt te bevallen. U kunt vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. U moet in ieder geval vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen.

U hebt na de bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al wordt uw baby later geboren dan verwacht.

Baby te vroeg geboren

Stel: u bent zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. Uw baby wordt een week te vroeg geboren. U hebt dan vijf weken zwangerschapsverlof en elf weken bevallingsverlof. In totaal hebt u dus zestien weken verlof.

Baby te laat geboren

Stel: u bent zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. Uw baby is twee weken na deze datum geboren. U hebt dan recht op acht weken verlof voor de bevalling en tien weken erna. In totaal hebt u dus achttien weken verlof.

U bent vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. Uw baby wordt twee weken na deze datum geboren. U hebt dan recht op zes weken verlof voor uw bevalling en twaalf weken erna. In totaal hebt u achttien weken verlof.

U hebt recht op minstens 20 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Hoe lang de verlofperiode feitelijk duurt, is afhankelijk van de datum waarop uw baby daadwerkelijk wordt geboren. Het zwangerschapsverlof gaat 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in, u moet uiterlijk 8 weken voor die datum met verlof

U gaat 10 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof? Wat u minder aan 10 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij de 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof begint de dag na de bevalling.

Sinds 1 januari 2015 kunt u de laatste periode van uw bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever.

De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. Ook uw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. Het UWV betaalt de uitkering uit alsof u het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Wilt u de laatste periode van uw verlof in delen opnemen? Dan vraagt u dit uiterlijk 3 weken na het begin van uw bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Uw werkgever stemt binnen 2 weken met uw verzoek in. Hij mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.

U vraagt het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. U doet dit minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof. Ook geeft u uw werkgever een verklaring van uw arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

Tijdens de verlofperiode ontvangt u een uitkering van het UWV. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Als u meer verdient, kan uw inkomen tijdens het verlof dalen.

Tijdens de verlofperiode ontvangt u een uitkering van het UWV. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Als u meer verdient, kan uw inkomen tijdens het verlof dalen.

Als u ziek wordt, kan dit gevolgen hebben voor de afspraken die u met uw werkgever hebt gemaakt over de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Als u langer dan zes weken voor de vermoedelijke bevalling ziek wordt, begint uw verlof zes weken voor de bevalling. Afspraken met uw werkgever over de gewenste ingangsdatum van het verlof vervallen dan.

Inkomen bij ziekte

Als u ziek wordt voordat uw verlof ingaat en uw ziekte wordt niet veroorzaakt door uw zwangerschap, hebt u recht op doorbetaling van minstens zeventig procent van uw loon of een ziektewetuitkering van het UWV.

Ziek door uw zwangerschap of bevalling

Als u voor of na uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof ziek wordt door uw zwangerschap of bevalling, hebt u recht op een ziektewetuitkering ter hoogte van uw salaris.

Ook als u werkloos wordt of bent, kunt u recht hebben op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. U ontvangt dan een uitkering van het  UWV.

Uw contract loopt af

Als uw contract afloopt tijdens uw zwangerschap en u woonachtig bent in Duitsland, moet u een werkloosheidsuitkering aanvragen bij de Agentur für Arbeit. U hebt dan recht op een zwangerschaps- en bevallingsverlof naar Duits recht. Informeer bij de Agentur für Arbeit en uw Krankenkasse naar de regels.

Hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering, dan bestaat de mogelijkheid de Ziektewet in Nederland vrijwillig te verzekeren. U ontvangt dan de ´normale´ zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De premie die u hiervoor moet betalen wordt afgetrokken van de uitkering. U vindt meer informatie hierover op de website van het UWV.

Mag u worden ontslagen als u zwanger bent?

U kunt niet ontslagen worden als u zwanger bent. Ook tijdens uw verlof en de eerste zes weken na uw bevallingsverlof mag u niet worden ontslagen. Alleen in speciale gevallen is ontslag mogelijk.

Niet verlengen contract

Als uw werkgever besluit uw tijdelijke contract niet te verlengen, mag de reden daarvoor niet zijn dat u zwanger bent. U hebt het recht om naar de reden te vragen.

Als u solliciteert, mag u niet worden afgewezen omdat u zwanger bent. U hoeft in een sollicitatiegesprek niet te zeggen dat u zwanger bent.

Proeftijd

In uw proeftijd mag u niet ontslagen worden omdat u zwanger bent.

U heeft als partner recht op een werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Werkweek verlof voor partner

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners een werkweek geboorteverlof. Werkt uw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof.

Het gaat om de arbeidsduur zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Stel dat men ouderschapsverlof opneemt dan worden deze uren er niet van afgehaald.

Bijvoorbeeld: U bent in loondienst en u heeft een contract van 40 uur per week. Iedere week neemt u 12 uur ouderschapsverlof op. U werkt daarom maar 28 uur per week. Toch heeft u recht op 40 uur geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Met spoed vrij voor bevalling partner

Moet u met spoed vrij nemen omdat uw partner bevalt, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Uw salaris loopt door tijdens dit verlof.

Als u in Duitsland woont en een uitkering uit Nederland ontvangt, bent u hierover in principe in Duitsland belastingplichtig. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling of u voldoet aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Veel uitkeringen zijn in Duitsland onbelast, waardoor het vaak geen gevolgen heeft voor de onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Uitkeringen tellen in Duitsland in de progressie wel mee.

In onderstaande animatiefilm krijgt u uitleg in het Duits hoe de regelingen zijn als u in Duitsland woont en in Nederland werkt en een kind krijgt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt