Ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid

Ouderdomspensioen

Als u in Nederland werkt, bouwt u in Nederland een ouderdomspensioen op. In Nederland zijn twee soorten pensioenen te onderscheiden: een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en een bedrijfspensioenregeling (meestal verplicht via de CAO). Rond 90% van alle Nederlandse werkgevers vallen onder een CAO en hebben daarmee een (verplicht) bedrijfspensioen. Veel van de andere werkgevers regelen zelf een bedrijfspensioen. Zelfstandigen die in Duitsland wonen en in Nederland werken, bouwen alleen een AOW-pensioen op.

Een AOW-uitkering wordt uitbetaald als u minimaal 12 maanden in Nederland verzekerd bent geweest.

Hebt u in het verleden in Nederland gewoond of gewerkt? Als u de AOW-leeftijd bereikt kunt u AOW krijgen. Ook als u in een ander land woont. Veel informatie hierover kunt u vinden op de website van de SVB.

Wanneer u ook in Duitsland hebt gewerkt, ontvangt u bij uw pensionering minimaal 3 pensioenen: Deutsche Rente, Nederlandse AOW en een Nederlands bedrijfspensioen.

De AOW wordt in Nederland door de SVB uitgevoerd. De bedrijfspensioenen door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Nabestaandenpensioen

Verder kent Nederland een nabestaandenverzekering (ANW). Deze verzekering geldt alleen voor nabestaanden die een kind hebben jonger dan 18 jaar of voor nabestaanden die arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering is inkomensafhankelijk. De ANW-uitkering stopt als de nabestaande de AOW-leeftijd bereikt en als het jongste kind 18 jaar wordt.

De bedrijfspensioenregelingen kennen ook een nabestaandenpensioen, soms ook aanvullende nabestaandenverzekeringen. Vraag hiernaar bij uw werkgever.

De ANW wordt uitgevoerd door de SVB, de bedrijfspensioenen door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u uit Nederland een WIA-uitkering krijgen die maximaal 75% van het laatste brutoloon bedraagt. Deze uitkering wordt uitbetaald tot het moment waarop uw AOW-uitkering ingaat. Daarna komt deze uitkering te vervallen. U bent dan aangewezen op een ouderdomspensioen. Het Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft een uitgebreide brochure uitgegeven over uw rechten in Nederland en in Duitsland bij arbeidsongeschiktheid. Deze brochure kunt u hier downloaden.

De WIA wordt uitgevoerd door UWV.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt