Arbeidsongeschiktheid

In onderstaande animatiefilm krijgt u uitleg in het Duits over de regelingen als u in Duitsland woont en in Nederland werkt en ziek wordt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn geregeld in de WIA. De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is niet van belang, het kan gaan om ziekte, beroepsongevallen en beroepsziekten. Deze wet is van toepassing op werknemers die meer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij minder dan 35% van zijn oude loon met werken kan verdienen in theoretisch beschikbare banen.

Verschillende uitkeringen

De WIA bestaat uit een IVA-uitkering en een WGA-uitkering. Een IVA-uitkering wordt toegekend als iemand duurzaam niet meer tot werken in staat is. Als iemand nog mogelijkheden tot werken heeft, of er is medisch nog geen eindsituatie bereikt, wordt een WGA-uitkering toegekend.

Hoogte uitkering

Een IVA-uitkering is 75% van het oude brutosalaris en wordt uitbetaald tot de ingangsdatum van de wettelijke ouderdomsuitkering AOW.

De WGA bestaat uit 3 verschillende uitkeringen. Welke uitkering van toepassing is, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en of de persoon werkt. Ook deze uitkering wordt betaald tot de ingangsdatum van de wettelijke ouderdomsuitkering AOW. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende WGA-uitkeringen.

Arbeids-ongeschiktheids-percentageWerk?Welke uitkering?Hoogte uitkeringHoe lang?
Meer dan 80%Niet werkendLoongerelateerde uitkering70% van het eigen brutoloonAfhankelijk van het arbeidsverleden. Minimaal 2 maanden, maximaal 2 jaar.  
Meer dan 80%Niet werkendLoonaanvullings-uitkering70% van het eigen brutoloonTot ingangsdatum AOW
Minder dan 80%(Gedeeltelijk) werkendLoonaanvullings-uitkeringAfhankelijk van arbeidsongeschiktheids-klasse en bruto loonTot ingangsdatum AOW
Minder dan 80%Niet werkendVervolguitkeringAfhankelijke van het minimumloon en de arbeidsongeschiktheids-klasseTot ingangsdatum AOW

De WIA-uitkering komt te vervallen als de arbeidsongeschikte de ingangsdatum van de wettelijke AOW-uitkering bereikt. U bent dan aangewezen op een ouderdomspensioen.

Laatst in Duitsland gewerkt

Let op: Wanneer u arbeidsongeschikt wordt en laatst verzekerd was in een ander land dan Nederland, dan ontvangt u niet een volledige WIA-uitkering. Er wordt een zogenaamde pro rata berekening (naar rato van gewerkte jaren in Nederland) uitgevoerd waardoor uw WIA-uitkering aanzienlijk lager kan zijn. De WIA wordt uitgevoerd en uitgekeerd door UWV.

Informatie

Het Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft een uitgebreide brochure uitgegeven over uw rechten in Nederland en in Duitsland bij arbeidsongeschiktheid. Deze brochure kunt u hier downloaden
.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt