Informationen

Werken in meerdere landen

Het komt regelmatig voor dat iemand in meerdere EU-landen werkt. U woont in Duitsland en werkt ook thuis (homeoffice) en bezoekt ook Duitse klanten, of u bent internationaal vrachtwagenchauffeur voor een expediteur in Nederland. Als u in meerdere landen werkt, kent de EU-verordening toewijzingsregels die bepalen welke sociale wetgeving moet worden toegepast. Van belang is of u als zelfstandige werkt of als werknemer. Tevens is van belang of u ook in Duitsland werkt.

Europese regelingen

Principieel is iemand sociaal verzekerd in het land waar hij/zij werkt. Werkt u alleen in Nederland, dan is het niet lastig, u valt dan onder de Nederlandse sociale wetgeving en betaalt daar de premies sociale verzekeringen. Bepalend is waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is vooral belangrijk als u vanuit huis werkt (homeoffice) of als u klanten bezoekt in uw woonland of voor een Nederlandse expediteur ook in Duitsland rijdt.

  • Werkt u voor uw Nederlandse werkgever ook in Duitsland, dan valt u onder de Duitse sociale zekerheid als de tijd die u in Duitsland werkt meer is dan 25% van het totaal.
  • Als u voor meerdere werkgevers in meerdere landen (waaronder in Duitsland) werkt, is de hoeveel tijd die u in Duitsland werkt bepalend voor welke wetgeving moet worden toegepast. Als u meer dan 25% in Duitsland werkt, is de Duitse sociale wetgeving van toepassing. Dit geldt ook voor een Minijob in Duitsland.
  • Als u voor dezelfde werkgever, die in Duitsland is gevestigd, in meerdere landen werkt, waaronder in Duitsland, dan valt u altijd onder de Duitse sociale verzekeringswetgeving.
  • Werkt u in meerdere landen in de EU, maar niet in Duitsland, dan geldt de sociale wetgeving van het land waar de werkgever gevestigd is.
  • Werkt u voor verschillende werkgevers in meerdere landen maar niet in Duitsland, dan geldt de Duitse sociale verzekeringswetgeving.

Werkt u voor een Nederlandse en een Duitse werkgever, houdt dit in dat een van deze werkgevers de premies sociale verzekeringen in het andere land moet afdragen.

Voor varend personeel is het iets anders geregeld. Op hen is in principe de sociale wetgeving van toepassing van het land waar de werkgever is gevestigd.

Ook voor ambtenaren worden uitzonderingen gemaakt. Werkt u in meerdere landen en u bent in een van deze landen ambtenaar, dan valt u alleen onder dat sociale verzekeringsstelsel. Bent u in Duitsland en Nederland als ambtenaar werkzaam, dan valt u onder beide systemen.

Werken in loondienst en als zelfstandige in verschillende landen

Werkt u in het ene land als werknemer en in het andere land als zelfstandige, dan valt u altijd onder de sociale verzekeringswetgeving van het land waar u als werknemer werkt. Voorwaarde hierbij is wel dat de werkzaamheden als werknemer meer dan 2 uur per week zijn.

Wonen in Werk in Nederland Werk in Duitsland  Sociale zekerheid
Nederland Werknemer >25% Werknemer Nederland
Nederland Werknemer, NL werkgever Werknemer (gedetacheerd door NL werkgever) Nederland
Nederland Zelfstandige Werknemer Duitsland
Nederland Werknemer Zelfstandige Nederland
Nederland Zelfstandige >25% Zelfstandige Nederland
Duitsland Werknemer Werknemer >25% Duitsland
Duitsland Werknemer (gedetacheerd door D werkgever) Werknemer, D werkgever Duitsland
Duitsland Zelfstandige Werknemer Duitsland
Duitsland Werknemer Zelfstandige Nederland
Duitsland Zelfstandige Zelfstandige >25% Duitsland

Voor internationaal vrachtwagenchauffeurs en vliegend personeel wordt geen uitzondering gemaakt.

Werkloosheidsuitkering

Een werkloosheidsuitkering wordt gelijkgesteld met werken in loondienst. Woont u in Duitsland en hebt u een parttime baan in Nederland van 20 uur en daarnaast een Duitse werkloosheidsuitkering gebaseerd op 20 uur, dan bent u volledig in Duitsland sociaal verzekeringsplichtig. De Nederlandse werkgever zal premies sociale verzekeringen moeten afdragen in Duitsland.

Omdat er altijd twijfelgevallen zijn en mensen misschien tussen wal en schip vallen is het mogelijk dat twee EU-landen de afspraak maken van de regels af te wijken. Meer informatie daarover kunt u krijgen in Duitsland bij de DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenkassen Ausland) en in Nederland bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

A1 verklaring aanvragen

Het is aan te raden om bij de DVKA of SVB een A1-verklaring aan te vragen. Deze verklaring is een beslissing waarin is vastgelegd welke sociale verzekeringswetgeving op iemand van toepassing is. Vooral werkgevers hebben hier belang bij om dit bij hun salarisadministratie te bewaren. Deze verklaring is ook nodig om te voorkomen dat ten onrechte premies dubbel moeten worden afgedragen. Bij de SVB moet de Nederlandse werkgever de A1 verklaring aanvragen.

Belastingen bij werken in meerdere landen

Voor de loonbelasting is het anders geregeld. Om te beoordelen waar u belastingen moet betalen, zijn de belastingverdragen tussen de verschillende EU-landen van belang.  Ook Nederland en Duitsland hebben een verdrag afgesloten ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. Hierin is in grote lijnen geregeld dat het inkomen uit werk wordt belast in het werkland. Werkt u in twee landen, dan betaalt u dus in twee landen loonbelasting, hier is sprake van zogenaamde salary split.

Een uitzondering kan worden gemaakt als u voor uw Duitse werkgever een tijdelijke klus in Nederland hebt. Mogelijk dat dan de zogenaamde 183-dagenregeling van toepassing is. Dat houdt in dat als u minder dan 183 dagen in een periode van 12 maanden in Nederland werkt, u in Duitsland belastingplichtig blijft. Dit geldt niet voor uitzendkrachten die tijdelijk in Nederland te werk worden gesteld, zij zijn vanaf de eerste dag dat ze in Nederland werken in Nederland belastingplichtig.

Bij internationaal chauffeurs die een werkgever in het andere land hebben is dit anders. Zij rijden vaak in meerdere landen, waaronder hun woonland, en zouden dan in alle landen waar ze rijden belasting moeten betalen. Dit is te ingewikkeld en daarom is de regeling dat zij over de dagen dat ze in het land rijden waar de werkgever gevestigd is in dat land belasting betalen en over de andere dagen in het woonland belasting betalen. Een uitzondering geldt voor chauffeurs die meer dan 183 dagen in een derde land onderweg zijn. Voor internationaal chauffeurs en hun werkgevers is over dit onderwerp meer informatie op deze pagina te vinden.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt