Loon / salaris

Het is lastig om Nederlandse en Duitse salarissen te vergelijken. Er is een verschil in belastingen die worden ingehouden en de premies voor de sociale verzekeringen zijn ook verschillend. Het daadwerkelijke netto-inkomen is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, Kindergeld en zorgtoeslag.

Voorbeeld loonstrook

Hieronder ziet u een voorbeeld van een loonstrook:

In dit voorbeeld (2019) wordt uitgegaan van een brutosalaris van € 2.500,-

De werknemer uit het voorbeeld werkt in de Metalektro en betaalt daarom premie voor zijn bedrijfspensioen. De inhoudingen verschillen per CAO. Alleen ‘pensioen’ is een verplichte inhouding in deze branche.

Loonheffing

De belangrijkste inhouding is de ‘loonheffing’. Onder dit kopje vallen de belastingen en premies volksverzekeringen. In bovenstaande loonstrook ziet u een loonheffingspost van € 435,32. Deze is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  • loonbelasting (Lohnsteuer): € 147,08 (voor niet-inwoners van Nederland)
  • premie WLZ (Pflegegesetz): € 96,92
  • Premie AOW/Anw (gesetzliche Altersrente und Hinterbliebenenrente): € 181,00

Zorgverzekering

De premie die de werknemer voor de zorgverzekering moet betalen wordt niet ingehouden op het loon. De werknemer betaalt dit bedrag (tussen € 95,- en € 140,- per maand) zelf aan zijn Nederlandse zorgverzekeraar

De werknemer uit het voorbeeld heeft per maand maximaal € 1826,79 (€ 1921,79 – € 95,-) vrij te besteden.

Vakantiegeld

De werknemer heeft wettelijk recht op 8% vakantiegeld, dit wordt meestal in de maand mei uitbetaald. Als de werknemer in dit voorbeeld een heel jaar heeft gewerkt, van mei tot mei, zal hij aan brutovakantiegeld € 2.400,- ontvangen. Het nettovakantiegeld zal ongeveer € 1.250,- bedragen.

Zelf berekenen

Er zijn verschillende websites waar u zelf een loonberekening kunt maken. U geeft daarbij uw brutosalaris aan, soms in welke branche u werkt en welke CAO van toepassing is. Geef verder aan dat u niet in Nederland woont.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt