Werkloosheid

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

In dit filmpje krijgt u uitleg in het Duits hoe de regels zijn bij werkloosheid als u in Duitsland woont en in Nederland werkt.

Voor de grensoverschrijdende regelingen over werkloosheid is het van belang dat u grenspendelaar was voordat u werkloos werd. Een grenspendelaar werkt in een ander EU-land dan hij/zij woont en minstens eenmaal per week naar het land van de woonplaats terugkeert.

Volledige werkloosheid

Als u volledig werkloos wordt, vraagt u in Duitsland bij de Arbeitsagentur een werkloosheidsuitkering aan. Hiervoor hebt u van het UWV in Nederland het formulier PDU1 nodig. Dit formulier kunt u als volgt aanvragen:

 • digitaal bij UWV
 • telefonisch via +31 888 982 001
 • schriftelijk via het adres:
  UWV
  afdeling Verdragen
  Postbus 86
  7550 AB Hengelo
  Nederland

U moet zich 3 maanden voordat u werkloos wordt bij de Arbeitsagentur werkzoekend melden. Als er minder dan 3 maanden zit tussen het tijdstip dat u in kennis wordt gesteld van werkloosheid en de eerste werkloosheidsdag, moet u zich binnen 3 dagen bij de Arbeitsagentur melden.

U kunt zich digitaal werkzoekend melden en een uitkering aanvragen. Hiervoor maakt u gebruik van uw Personalausweis met de onlinefunctie. Als u de Nederlandse nationaliteit hebt, gebruikt u uw DigiD.

Als u werkloos bent en een werkloosheidsuitkering van de Arbeitsagentur ontvangt, hebt u de mogelijkheid om gedurende drie maanden naar het buitenland te gaan met behoud van uw uitkering, om daar naar werk te zoeken. U vraagt hiervoor het formulier PDU2 aan bij de Arbeitsagentur. Eventueel kan de periode met nog eens drie maanden worden verlengd. Grensoverschrijdend naar werk zoeken heeft geen invloed op uw uitkering. Meer informatie hierover leest u in een brochure van de Agentur für Arbeit.

Gedeeltelijke werkloosheid

Bij gedeeltelijke werkloosheid, d.w.z. wanneer u wel een gedeelte van uw werk in Nederland behoudt, vraagt u bij het UWV in Nederland een werkloosheidsuitkering aan. Van gedeeltelijke werkloosheid is onder andere sprake als u naast uw werkgever waarbij u werkloos wordt nog een andere werkgever hebt of nog als zelfstandige in Nederland werkzaam bent.

Faillissement

Bij een faillissement van uw Nederlandse werkgever hebt u in eerste instantie recht op loondoorbetaling van het UWV. Pas na deze loondoorbetaling kunt u een Duitse werkloosheidsuitkering ontvangen. Voor een faillissementsuitkering kunt u UWV bellen via +31 888 982 001. U moet u zich wel direct werkzoekend melden bij de Arbeitsagentur.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt