Werkloosheid

In onderstaand filmpje krijgt u uitleg in het Duits hoe de regels zijn bij werkloosheid als u in Duitsland woont en in Nederland werkt.

Voor de grensoverschrijdende regelingen over werkloosheid is het van belang dat u grenspendelaar was voor uw werkloosheid. Een grenspendelaar werkt in een ander EU-land dan hij/zij woont en minstens eemaal per week naar het land van de woonplaats terugkeert.

Volledige werkloosheid

Als u volledig werkloos wordt, vraagt u in Duitsland bij de Arbeitsagentur een werkloosheidsuitkering aan. Hiervoor hebt u van UWV in Nederland het formulier PDU1 nodig. Dit formulier kunt u als volgt aanvragen:

 • digitaal bij UWV
 • telefonisch via +31 888 982 001
 • schriftelijk via het adres:
  UWV
  afdeling Verdragen
  Postbus 86
  7550 AB Hengelo
  Nederland

U moet zich 3 maanden voordat u werkloos wordt persoonlijk bij de Arbeitsagentur werkzoekend melden. Als er minder dan 3 maanden zit tussen het tijdstip dat u in kennis wordt gesteld van werkloosheid en de eerste werkloosheidsdag, moet u zich binnen 3 dagen bij de Arbeitsagentur melden.

Als u werkloos bent en een werkloosheidsuitkering van de Arbeitsagentur ontvangt, hebt u de mogelijkheid om gedurende drie maanden naar het buitenland te gaan, met behoud van uw uitkering, om daar naar werk te zoeken. Eventueel kan deze periode met nog eens drie maanden worden verlengd. Grensoverschrijdend naar werk zoeken heeft geen invloed op uw uitkering.

Gedeeltelijke werkloosheid

Bij gedeeltelijke werkloosheid, d.w.z. wanneer u wel een gedeelte van uw werk in Nederland behoudt, vraagt u bij UWV in Nederland een werkloosheidsuitkering aan. Van gedeeltelijke werkloosheid is onder andere sprake als u naast uw werkgever waarbij u werkloos wordt nog een andere werkgever hebt of nog als zelfstandige in Nederland werkzaam bent.

Faillissement

Bij een faillissement van uw Nederlandse werkgever hebt u in eerste instantie recht op loondoorbetaling van UWV. Pas na deze loondoorbetaling kunt u een Duitse werkloosheidsuitkering ontvangen. Voor een faillissementsuitkering kunt u UWV bellen via +31 888 982 001. U moet u zich wel direct werkzoekend melden bij de Arbeitsagentur.

Langer durende uitkering via SPAWW

De maximale uitkeringsduur in Nederland was in het verleden 36 maanden. Werkgevers en werknemers hebben de mogelijkheid om de uitkeringsduur te repareren via een cao. In heel veel cao`s is het verschil in uitkeringsduur tussen de oude en nieuwe wetgeving inmiddels gerepareerd. Dat houdt in dat er een berekening wordt gemaakt naar het oude en naar het nieuwe recht. Als blijkt dat onder het oude recht een uitkering langer door zou lopen, dan kan de werkloze deze periode betaalt krijgen uit de PAWW. Meer hierover leest u onder extra uitkering SPAWW.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt