Bijzonder verlofregelingen

Er bestaan verschillende soorten verlof: wettelijk verlof en bijzonder (ook wel buitengewoon) verlof. Bijzonder verlof is geregeld in uw CAO of arbeidsovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk of verhuizing.

Wettelijk verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg. Op de website van de Nederlandse overheid vindt u een uitgebreide beschrijving van deze verschillende regelingen:

In uw CAO of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt