Buitengewoon verlof

Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof?

In uw CAO, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht hebt op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld.

Regels bijzonder verlof in cao

In uw CAO, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen afspraken staan over bijzonder verlof. In deze afspraken is dan vastgelegd wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Uw werkgever of de afdeling personeelszaken kan u hierover informeren.

Redenen bijzonder verlof

U kunt bijzonder verlof aanvragen bij familieomstandigheden of voor een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld voor:

  • de begrafenis van een familielid
  • uw huwelijk of van een familielid
  • uw ambtsjubileum
  • een verhuizing
  • een examen
  • een doktersbezoek
  • activiteiten voor een vakbond

Verlof en sollicitatie

U heeft geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Heeft u een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop u normaal gesproken werkt? Dan moet u daarvoor verlofuren opnemen. Let op: in uw CAO of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Verlof en doktersbezoek

Er geldt geen onvoorwaardelijk recht op doktersbezoek. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of tandarts gaan. Als doktersbezoek buiten werktijd niet mogelijk is, kunt u recht hebben op kort verzuimverlof.

Verlof voor zwangerschapsonderzoek

Als u onder werktijd een zwangerschapscontrole heeft, heeft u recht op verlof. U hoeft geen verlofuren op te nemen. Ook wordt uw loon doorbetaald tijdens het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.

Verlof bij overlijden familielid

Als een direct familielid overlijdt heeft u recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is bedoeld om de nodige zaken te kunnen regelen. Het calamiteitenverlof kan overgaan in bijzonder verlof.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt