Informationen

Loon / salaris

Het is lastig om Nederlandse en Duitse salarissen te vergelijken. Er is een verschil in belastingen die worden ingehouden, de premies sociale verzekeringen zijn ook verschillend. Het daadwerkelijke netto-inkomen is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek, Kindergeld, zorgtoeslag e.d.

Voorbeeld loonstrook

Om een indicatie te geven van hoe een loonstrook er uit kan zien in 2019 is dit een voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een brutosalaris van € 2.500,-

De werknemer werkt in de Metalektro en moet daarom premie meebetalen voor zijn bedrijfspensioen. Daarnaast heeft hij zich vrijwillig via het pensioenfonds extra verzekerd in verband met arbeidsongeschiktheid. De inhoudingen ´pensioen´, ´WGA-hiaat aanvullend´, ´WIA-bodemverzekering´en ´WGA-hiaat standaard´ zijn alleen van toepassing als iemand in de metaal of elektrotechniek gaat werken. De inhoudingen zijn per CAO verschillend. Alleen ´pensioen´ is een verplichte inhouding in deze branche.

De inhouding van premies voor het bedrijfspensioen zijn per CAO en pensioenfonds verschillend.

Loonheffing

De belangrijkste inhouding is de ´loonheffing´. Dit zijn belastingen en premies volksverzekeringen in Nederland. De volgende bestanddelen zitten in de loonheffing:

Als u in een jaar alleen een Nederlands inkomen hebt en het hele jaar deze inkomsten hebt gehad, kunt u een belastingaangifte in Nederland doen. U zult dan een bedrag van rond € 500,- terugkrijgen (geldt voor dit rekenvoorbeeld). Dat heeft te maken met de speciale loonheffingstabel die de werkgever moet hanteren, omdat u niet in Nederland woont, waardoor de maandelijkse inhouding van loonbelasting hoger is.

Zorgverzekering

De premie die de werknemer voor de zorgverzekering moet betalen wordt niet ingehouden op het loon. De werknemer moet dit bedrag (tussen € 85,- en € 115,- per maand) zelf betalen aan zijn Nederlandse zorgverzekeraar. Het daadwerkelijke netto besteedbaar inkomen per maand in dit voorbeeld is dus maximaal € 1797,66.

Vakantiegeld

De werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld, dit wordt meestal in de maand mei uitbetaald. Als de werknemer in dit voorbeeld een heel jaar heeft gewerkt, van mei tot mei, zal hij aan brutovakantiegeld € 2.400,- ontvangen. Het nettovakantiegeld zal ongeveer € 1.250,- bedragen.

Zelf berekenen

Er zijn verschillende websites waar u zelf een loonberekening kunt maken. U zult uw brutosalaris moeten aangeven, soms kunt u ook aangeven in welke branche u werk of welke CAO van toepassing is. U moet ook aangeven dat u niet in Nederland woont.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt