Informationen

Vakantiegeld – vakantiedagen

Vakantiegeld

In Nederland krijgt u minimaal 8% van uw loon als vakantiegeld. Dit wordt berekend over twaalf maandlonen. Uw werkgever moet het vakantiegeld minstens eenmaal per jaar uitbetalen. Dat gebeurt meestal in mei of juni.

 

Vakantie-uren

U krijgt per jaar minstens 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dus werkt u 36 uur per week, dan heeft u minimaal 4 x 36 = 144 uur vakantie. Dat zijn 18 vakantiedagen. Veel werknemers hebben meer vakantie-uren. Hoeveel precies staat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in uw arbeidsovereenkomst. U kunt uw vakantiedagen laten uitbetalen, als u maar jaarlijks een minimum aantal vakantiedagen overhoudt. Een voltijd werknemer moet minimaal 20 dagen per jaar vakantie opnemen. De werknemer moet 1 x per jaar minimaal 2 weken onafgebroken vakantie opnemen

 

Vakantiedagen opnemen

Het opnemen van vakantiedagen doet u meestal in overleg met uw werkgever. U kunt uw vakantie-uren per uur opnemen, maar ook per dag. U heeft recht op minimaal twee aaneengesloten weken vakantie per jaar. Sommige bedrijfstakken hebben één vakantieperiode. Wilt u meerdere weken aaneengesloten op vakantie, dan moet dat in die bedrijfstakken in die periode. Ook worden vaak collectieve verlofdagen afgesproken, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart. U moet dan verplicht een vrije dag opnemen.

 

Vakantiedagen meenemen naar volgend jaar

U mag vakantiedagen meenemen naar volgend jaar, maar vaak geldt er een maximaal aantal dagen. De afspraken die voor u gelden, kunt u vinden in de cao, uw arbeidscontract of in andere regelingen die uw werkgever opgesteld heeft.

 

Ziek

Wanneer u ziek bent, dan hoeft u daarvoor geen vakantiedagen in te leveren. Ook niet als u al met vakantie bent. Maar in uw cao of arbeidsovereenkomst kan staan dat u bijvoorbeeld voor de eerste twee ziektedagen elk een vakantiedag moet inleveren. Ook kan het zijn dat de eerste twee ziektedagen niet worden uitbetaald.

 

Einde arbeidsovereenkomst

Wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt, moet uw werkgever bij de eindafrekening van uw loon het opgebouwde vakantiegeld uitbetalen. De resterende vakantiedagen moeten opgenomen of uitbetaald worden.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt