Informationen

Ziekmelden

Als u in Nederland werkt en ziek wordt, gelden er andere regels dan bij ziekmelden bij een Duitse werkgever. Dit heeft onder andere ermee te maken dat een Nederlandse werkgever het loon tot maximaal 104 weken moet doorbetalen. Wettelijk verplicht is het doorbetalen van 70% van het laatstverdiende loon. Bij cao kan een aanvulling geregeld zijn.

Als uw dienstverband tijdens uw ziekte eindigt, betaalt het UWV vaak een ziekengelduitkering. Dit geldt ook als u met een uitzendcontract in Nederland werkt. Er zijn ook uitzendbureau’s die het loon bij ziekte doorbetalen.

Als u ziek bent, dan belt u eerst uw Nederlandse werkgever en houdt u zich aan de afspraken die u met hem/haar maakt. Meestal zal de werkgever zijn arbodienst inschakelen om uw arbeidsongeschiktheid te toetsen en uw re-integratie te begeleiden. U kunt tevens naar uw huisarts gaan. De huisarts zal u ziek melden bij uw Krankenkasse en uw Krankenkasse stuurt de ziekmelding naar het UWV in Nederland. Dit is vooral van belang als u ziek bent en geen werkgever (meer) hebt. U krijgt dan geen loondoorbetaling van uw ex-werkgever, maar ziekengeld van het UVW. Om het recht op een uitkering vast te stellen, heeft het UVW  de ziekmelding nodig.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Wanneer u een Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (verklaring over arbeidsongeschiktheid) van uw huisarts of specialist krijgt, dan levert u deze in bij uw werkgever of zijn arbodienst. Wanneer u een ziekengelduitkering krijgt, dan levert u de Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bij het UVW in.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt