Ziekmelden

In onderstaande animatiefilm krijgt u uitleg in het Duits over de regelingen als u in Duitsland woont en in Nederland werkt en ziek wordt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Ziekmelden bij de werkgever gebeurt in Nederland op een andere manier dan in Duitsland. Het verschil in regels heeft onder andere te maken met de loondoorbetalingsverplichting van Nederlandse werkgevers. Zij zijn wettelijk verplicht minimaal 70% van het laatstverdiende loon tot maximaal 104 weken door te betalen. Bij cao kan een aanvulling geregeld zijn.

Als uw dienstverband tijdens uw ziekte eindigt, betaalt UWV vaak een ziektewetuitkering. Dit geldt ook als u met een uitzendcontract in Nederland werkt. Er zijn ook uitzendbureau’s die het loon bij ziekte doorbetalen.

Procedure ziekmelden

Als u ziek bent, bel dan eerst met uw werkgever en houdt u aan de afspraken die u met hem/haar maakt. Meestal zal de werkgever zijn Arbodienst inschakelen om uw situatie te bespreken en uw re-integratie te begeleiden. U kunt tevens naar uw huisarts gaan.

De Duitse huisarts zal u ziek melden bij uw Krankenkasse en uw Krankenkasse stuurt de ziekmelding naar het UWV in Nederland. Dit is vooral van belang als u ziek bent en geen werkgever (meer) hebt. U krijgt dan geen loondoorbetaling van uw ex-werkgever, maar een ziektewetuitkering van het UVW. Om het recht op een uitkering vast te stellen, heeft het UVW de ziekmelding nodig.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Krijgt u een Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (“gelber Schein” / arbeidsongeschiktheidsverklaring) van uw huisarts of specialist? Lever deze dan in bij uw werkgever of zijn Arbodienst. Wanneer u een ziektewetuitkering krijgt, lever de Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dan in bij het UVW. Vermeld altijd uw Burgerservicenummer (BSN) op dit formulier.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt