Informationen

Zorgtoeslag

Voorwaarden zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de Nederlandse overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen.

Uw inkomen is niet te hoog

In 2019 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 29.562 per jaar. Hebt u een partner, dan mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 37.885 per jaar.

Uw vermogen mag niet te hoog zijn

Op 1 januari 2019 mag u niet meer vermogen hebben dan € 114.776. Als u een partner hebt, mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 145.136.

U bent 18 jaar of ouder

Vanaf 18 jaar hebt u uw eigen zorgverzekering. En kunt u zorgtoeslag aanvragen. Wordt u binnenkort 18? Sluit op tijd een eigen zorgverzekering af en vraag meteen zorgtoeslag aan. U krijgt zorgtoeslag vanaf de maand na de maand waarin u 18 bent geworden.

Hoeveel zorgtoeslag kunt u krijgen?

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de zorgtoeslag. U kunt op www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Als voorbeeld: Uw brutojaarloon in Nederland is € 26.000,- en hebt geen partner, dan bedraagt in 2019 uw zorgtoeslag € 42,- per maand.

Hoe vraag ik de zorgtoeslag aan?

Als u een DigiD hebt, kunt u via www.toeslagen.nl de zorgtoeslag aanvragen. Hebt u geen DigiD, dan kunt u de aanvraagformulieren aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst in Heerlen, telefoonnummer 0031 55 5385385. Houdt uw Burgerservicenummer bij de hand. De formulieren worden verstuurd naar het adres dat bij de belastingdienst onder uw Burgerservicenummer bekend is.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt