Zorg en ziekengeld

Zorgverzekering in Nederland

Als u in Nederland werkt, dan bent u in de meeste gevallen voor ziektekosten in Nederland verzekerd. Voor een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) meldt u zich aan bij een zorgverzekeraar in Nederland. De premie van deze zorgverzekering betaalt u zelf van uw nettoloon aan uw zorgverzekeraar. Daarnaast houdt uw werkgever de premie voor de Wlz in via de loonheffing. Bovendien draagt hij een procentuele premie voor de zorgverzekeringswet (alleen werkgeverspremie) af aan de Belastingdienst.

Let op! Wanneer u nog andere werkzaamheden uitvoert of thuiswerkt, kan uw sociale verzekeringspositie van bovenstaande afwijken. Bespreek uw situatie daarom altijd met een expert.

Premie betalen

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u zelf maandelijks een vaste premie aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het eigen risico dat u kiest. De premie zal tussen de € 90,- en € 150,- per maand liggen. Het eigen risico bedraagt minstens € 385,- en maximaal € 885,- per kalenderjaar. Behandelingen en medicatie, met uitzondering van een bezoek aan de huisarts, betaalt u van het eigen risico. Wanneer het eigen risico verbruikt is, worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico is alleen van toepassing op behandelingen in Nederland.

De premie die u aan uw Nederlandse zorgverzekeraar betaalt is afhankelijk van de verzekeraar en het eigen risico dat u kiest.

U kunt bij deze zorgverzekeraar ook een aanvullend ziektekostenpakket afsluiten, hiervoor betaalt u dan een extra bijdrage aan de betreffende zorgverzekeraar. Let op: aanvullende verzekeringen zijn altijd alleen geldig in het land waarin zij afgesloten zijn.

Aanmelden bij Duitse Krankenkasse

Bij de Nederlandse zorgverzekeraar vraagt u het formulier S1 (voormalig E106) op. Hiermee meldt u zich aan bij uw Duitse Krankenkasse voor een verdragspolis. Als u dit gedaan hebt, kunt u gebruik maken van de zorg in Duitsland via uw Krankenkasse. In Nederland maakt u via uw zorgverzekeraar gebruik van de zorg onder Nederlandse voorwaarden. U bepaalt zelf in welk land u gebruik wilt maken van de zorg.

U kunt ook in beide landen gebruik maken van de langdurige zorg (Wlz in Nederland en Pflegeversicherung in Duitsland). Het Pflegegeld is een uitzondering. Hierop kunt u geen aanspraak maken. U heeft wel recht op Sachleistungen. 

Gezinsverzekering

De Krankenkasse toetst of uw partner en uw kinderen bij u meeverzekerd kunnen worden. Meer informatie over de gezinsverzekering vindt u hier.

Zorgtoeslag

Wanneer u in Nederland voor ziektekosten verzekerd bent, en relatief weinig inkomen hebt, kunt u bij de Belastingdienst zorgtoeslag aanvragen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt