Langdurige zorg in Nederland

Als u in Duitsland woont en in Nederland bij een zorgverzekeraar verzekerd bent, of u bent meeverzekerd met uw partner die in Nederland werkt via het formulier S1 (E106) bij een Duitse Krankenkasse, dan kunt u behalve van de Zorgverzekeringswet ook gebruikmaken van de Wlz (Wet langdurige zorg) in Nederland. Deze wet dekt de bijzondere ziektekosten, onder andere:

  • verpleging in een ziekenhuis of sanatorium als het verblijf langer dan een jaar duurt
  • verpleging in een verpleeghuis
  • verpleging in een inrichting voor zintuiglijk gehandicapten

Om voor zorg uit de Wlz in Nederland in aanmerking te komen kunt u zelf een aanvraag hiervoor indienen, meestal verloopt de aanvraag hiervoor via een arts of specialist in Nederland. Om vast te stellen welke zorg noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van een speciaal aanvraagformulier. De formulieren en de toelichting hierover kunt u downloaden van de website van CIZ: www.ciz.nl

De aanvraag kan worden verstuurd naar:

CIZ Team indicatiestelling buitenland
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
indicatiestelling.buitenland@ciz.nl
+31 88 789 10 00

Na de indicatie

Op basis van de indicatie die het CIZ afgeeft, beslist het zorgkantoor (vraag bij uw zorgverzekeraar welk kantoor dit is. Bent u verdragsverzekerde via het CAK, dan is dit Zilveren Kruis.

Voor verdragsverzekerden die in Duitsland wonen en zorg in Nederland willen gebruiken geeft Zilveren Kruis informatie op hun website. Daar wordt beschreven welke hulp vergoed wordt. Als u wilt weten of u recht hebt op een aanspraak of dat u zelf moet bijbetalen, dan kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR APELDOORN

gbr@zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl/naarnederland
+31 33 445 68 70

Wonen in Duitsland, niet verzekerd in Nederland

Als u in Duitsland woont en gebruik wilt maken van de Nederlandse Wlz en niet verzekerd bent in Nederland of via het CAK geen gebruik kunt maken van de Nederlandse zorg, krijgt u te maken met een wachttijd. Deze wachttijd is afhankelijk van de tijd die u niet verzekerd bent geweest. In principe is de wachttijd een maand voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest, met een maximum van 12 maanden. Bent u in Duitsland verplicht verzekerd bij een Krankenkasse, dan hebt u geen wachttijd, maar moet u wel eerst naar Nederland verhuizen.

Samenloop gemeentelijke regelingen

U moet er rekening mee houden dat als een bepaalde regeling door de Nederlandse gemeente wordt uitgevoerd, u hiervoor niet in aanmerking komt als u in Duitsland woont. Nederlandse gemeenten voeren verschillende regelingen uit die ook samenhangen met langdurige zorg, waardoor voor u misschien Duitse regelingen belangrijker worden.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt