Loondoorbetaling / ziekengeld

Als u in Nederland werkt en ziek wordt, zal uw werkgever uw loon doorbetalen. Hebt u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dan betaalt hij 104 weken lang het loon door. Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd, dan betaalt de werkgever tot het einde van het arbeidscontract (met een maximum van 104 weken).

Uw werkgever is wettelijk verplicht om 70% van uw brutosalaris door te betalen. In de meeste CAO´s is opgenomen dat u in het eerste jaar van ziekte recht hebt op 100% van uw brutoloon.

Hebt u een arbeidscontract voor bepaalde tijd en aan het einde van uw dienstverband bent u nog ziek? Dan meldt uw werkgever u bij UWV ziek. UWV zal dan ziekengeld gaan betalen. Deze uitkering is 70% van uw brutoloon.

Werkgevers in Nederland kunnen er ook voor kiezen om een zogenaamde eigen risicodrager te zijn. Dat houdt in dat zij geen premies hoeven te betalen voor het ziekengeld dat UWV uitkeert, maar zelf het financiële risico nemen. U krijgt dan een ziekengelduitkering via uw werkgever.

Bent u ziek geworden en is tegelijkertijd uw dienstverband beëindigd, zoals bijvoorbeeld bij veel uitzendkrachten? Dan krijgt u direct van UWV een ziekengelduitkering.

De werkgever heeft een lange loondoorbetalingsverplichting. Dat is ook de reden dat de werkgever verantwoordelijk is voor de controle of u ziek bent of niet. Tevens heeft hij de verplichting om u te re-integreren. Hiervoor heeft hij een Arbodienst in de arm genomen, waar onder andere artsen werken die bijvoorbeeld de controle doen als u wat langer ziek bent.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt