Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de Nederlandse overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Er zijn wel een aantal voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw inkomen is niet te hoog
    In 2022 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.998 per jaar. Hebt u een partner, dan mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 40.944 per jaar.
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn
    Op 1 januari 2022 mag u niet meer vermogen hebben dan € 120.020. Als u een partner hebt, mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 151.767.

Hoeveel zorgtoeslag kunt u krijgen?

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de zorgtoeslag. U kunt op www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Voorbeeld: Als uw brutojaarloon in Nederland € 26.000,- is en hebt geen partner, dan bedraagt in 2021 uw zorgtoeslag € 60,- per maand.

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan?

Als u een DigiD hebt, kunt u via www.toeslagen.nl zorgtoeslag aanvragen. Hebt u geen DigiD, dan kunt u de aanvraagformulieren opvragen bij de Belastingdienst in Heerlen, telefoonnummer +31 55 538 53 85. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De formulieren worden verstuurd naar het adres dat bij de Belastingdienst bekend is.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt