Informationen

Werkloosheid

In bovenstaand filmpje krijgt u uitleg hoe de regels zijn als u werkloos wordt en in Nederland woont en in Duitsland werkt.

U woont in Nederland en werkt in Duitsland en u wordt werkloos?

U bent grensganger als u in Nederland woont, uw werkzaamheden in een ander EU-land uitoefent en minstens een maal per week naar Nederland terugkeert.

Volledige werkloosheid

Als u volledig werkloos wordt, vraagt u in Nederland bij UWV een werkloosheidsuitkering aan. Hiervoor hebt u van de Duitse Agentur für Arbeit (Arbeitsagentur) het formulier PDU1 nodig. Dit aanvraagformulier stuurt u naar de Arbeitsagentur waar u hebt gewerkt in Duitsland. Op de startpagina van de Agentur für Arbeit kunt u de plaats aangeven waar u hebt gewerkt en krijgt u het adres.

U moet een week voordat u werkloos wordt de WW-uitkering bij UWV aanvragen.

Als u werkloos bent en een werkloosheidsuitkering van UWV ontvangt, hebt u de mogelijkheid om gedurende maximaal drie maanden met behoud van uw uitkering in Duitsland naar werk te zoeken.

Gedeeltelijk werkloos

Als u gedeeltelijk blijft werken in Duitsland, of uw arbeidscontract wordt tijdelijk opgeschort door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang, dan moet u in Duitsland bij de Arbeitsagentur uw uitkering aanvragen. Het is mogelijk dat u, om uw Nederlandse arbeidsverleden te bewijzen, een PDU1 van UWV nodig hebt.

 • U kunt het formulier digitaal bij UWV aanvragen.
 • Telefonisch onder telefoonnummer 0031-888982001
 • Schriftelijk:
  UWV
  afdeling Verdragen
  Postbus 86
  7550 AB Hengelo
  Nederland.

Faillissement

Bij een faillissement van de werkgever in Duitsland hebt u in eerste instantie recht op niet uitbetaald loon, het zogenaamde Insolvenzgeld. Deze uitkering kunt u aanvragen bij de Arbeitsagentur waar uw werkgever onder valt.

Als het arbeidscontract wordt beëindigd met een opzegtermijn, bent u volgens de richtlijnen ´gedeeltelijk werkloos´en kunt u bij de Duits Arbeitsagentur gedurende deze opzegtermijn een werkloosheidsuitkering aanvragen. Geldt er geen opzegtermijn, dan bent direct volledig werkloos en moet u bij UWV een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt