Belastingen

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt, hebt u te maken met zowel de Duitse als Nederlandse belastingdienst. Nederland en Duitsland hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen afgesloten. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld alleen in Duitsland over uw loon belasting te betalen als u uw werkzaamheden volledig in Duitsland uitvoert.

Beperkte en onbeperkte belastingplicht in Duitsland

Alleen inwoners van Duitsland zijn automatisch onbeperkt belastingplichtig, woont u niet in Duitsland, dan bent u automatsich beperkt belastingplichtig. Als u beperkt belastingplichtig bent, hebt u geen aanspraak op bijvoorbeeld belastingvoordelen. U hoeft dan ook geen belastingaangifte in Duitsland te doen.

U hebt wel de mogelijkheid om te kiezen voor de onbeperkte belastingplicht (unbeschränkte Steuerpflicht) in Duitsland. Dit houdt in dat u in Duitsland gebruik kunt maken van verschillende aftrekmogelijkheden. Hieraan zijn voorwaarden gesteld, onder andere dat uw Nederlandse inkomen in dat jaar niet hoger mag zijn dan 10% van uw wereldinkomen of € 9.744 bruto per jaar (2021). Is uw inkomen hoger, dan bent u in Duitsland “beperkt” belastingplichtig.

Mocht u ook in Duitsland bij een gemeente ingeschreven staan, bent u, behalve in Nederland, ook in Duitsland onbeperkt belastingplichtig.

Steuerklassen

Duitsland kent verschillende belastinggroepen. In welke belastinggroep (Steuerklasse) u valt, hangt af van de beperkte of onbeperkte belastingplicht.

Omdat u niet in Duitsland woont, bent u beperkt belastingplichtig en wordt u automatisch ingedeeld in Steuerklasse 1. Als u aan de voorwaarden van de onbeperkte belastingplicht voldoet, kunt u in Duitsland een aangifte doen en gebruik maken van fiscale voordelen.

Bent u gehuwd en uw partner heeft geen of een heel laag inkomen en u voldoet aan de voorwaarden voor de onbeperkte belastingplicht, is indeling in Steuerklasse 3 mogelijk. Bij indeling in Lohnsteuerklasse 3 bent u verplicht met uw partner samen in Duitsland een belastingaangifte te doen. Als uw partner in Nederland inkomsten heeft, zullen die inkomsten in de Duitse aangifte in de progressie meetellen. Dat houdt in dat u een hoger belastingpercentage moet betalen over uw Duitse inkomen. Let daarom op bij de keuze voor Lohnsteuerklasse 3.

SteuerID en Duitse belastingformulieren

Uw werkgever moet weten in welke Steuerklasse hij u moet indelen. Hiervoor moet u wel een SteuerID aanvragen. Voor het aanvragen van dit nummer kunt u onderstaande download invullen en opsturen naar het Finanzamt waar uw werkgever onder valt. U moet een kopie van uw ID-kaart of paspoort meesturen. Als u al een SteuerID hebt, hoeft u niets te doen.

De Duitse werkgever meldt zijn werknemer via ELSTAM aan en krijgt hij informatie over de Steuerklasse waarin hij zijn werknemer moet indelen.

Opgelet:

  • Beperkt belastingplichtigen die voor de inhouding van de maandelijkse loonbelasting gebruik maken van vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten) of
  • Als u kiest voor de onbeperkte belastingplicht in Duitsland (bijvoorbeeld om ingedeeld te worden in Steuerklasse 3)

Moeten jaarlijks de aanvraag voor de onbeperkte belastingplicht indienen. Deze moeten door de Belastingdienst in Heerlen worden afgestempeld. Dit aanvraagformulier vindt u hieronder als download. Op dit formulier geeft u aan wat het te verwachten Nederlandse inkomen is en het te verwachte Duitse inkomen. Tevens kan het inkomen van uw gehuwde partner worden aangegeven. Aan de hand hiervan bepaalt het Finanzamt dan uw Steuerklasse.

Als u in Duitsland een belastingaangifte doet (bijvoorbeeld omdat u bent ingedeeld in Lohnsteuerklasse 3, heeft het Duitse Finanzamt de gegevens nodig van uw Nederlandse inkomen en eventueel dat van uw gehuwde partner. Hiervoor is de EU/EER-verklaring. Deze dient door de Nederlandse belastingdienst te worden afgestempeld en geeft u aan het Finanzamt af als u uw aangifte doen. Ook dit formulier vindt u op deze pagina als download terug.

Nederlandse aangifte bij werken in Duitsland

Omdat u in Nederland onder de inkomstenbelasting valt en in Duitsland onder de loonbelasting, moet u in principe in beide landen een belastingaangifte doen.

U bent in Nederland premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Als u in Duitsland onder de sociale verzekeringen valt, moet u op de aangifte in Nederland aangeven dat u niet verzekerd bent voor de volksverzekeringen en ook dat u niet verzekerd bent voor de ZVW (zorgverzekeringswet). Voor de loonbelasting kunt u aangeven dat uw werkgever in Duitsland zit en dat uw inkomen in Duitsland wordt belast. U krijgt dan automatisch aftrek ter voorkoming van dubbele belastingen.

Werkt u in meerdere landen tegelijk, dan hebt u een bewijs nodig dat u in twee of meer landen werkt. Hiervoor kunt u de A1-verklaring gebruiken die uw werkgever bij de SVB heeft aangevraagd.

Werkt u als internationaal chauffeur voor een Duitse onderneming, dan gelden voor u aparte regels voor wat betreft de loonbelasting. Wij hebben hierover een aparte pagina gemaakt. Ook als u voor een Nederlands uitzendbureau in Duitsland gaat werken gelden speciale regels. Als u docent bent en in Duitsland gaat werken gelden ook uitzonderingen. Vraag hiernaar bij het Team GWO.

Duite aangifte

Omdat het Duitse belastingsysteem anders is dan in veel andere Europese landen, heeft het Bundesministerium der Finanzen speciaal voor grensgangers een speciale pagina met links naar de belangrijkste informatie ter beschikking gesteld.

Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het invullen van een aangifte, kunt u contact zoeken met een Steuerberater in Duitsland.

Werken in Nederland en Duitsland

Werkt u voor uw Duitse werkgever ook in Nederland of in andere landen, dan betaalt u in Duitsland alleen loonbelasting over de dagen die u daadwerkelijk in Duitsland hebt gewerkt. Over alle andere dagen bent u belastingplichtig in Nederland. Uw salaris wordt opgesplitst in een Nederlands en Duits deel. Dit heet salary split. Dit heeft vaak tot gevolg dat u in Duitsland beperkt belastingplichtig wordt. Uw werkgever zal u een jaaropgave moeten geven over de in Duitsland afgedragen Lohnsteuer en een Nederlandse jaaropgave.

Compensatieregeling

In verband met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat per 1 januari 2016 is ingegaan, kan er veel veranderen voor eigen woningbezitters. Vanaf deze datum kunnen bepaalde groepen grensgangers voor een klein gedeelte gecompenseerd worden voor het verlies van hypotheekrenteaftrek. Meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden om de hypotheekrenteaftrek ten gelde te maken kunt u vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Verhuizen naar of vanuit Nederland

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 hoeft u uw M-aangifte niet meer op papier in te dienen. Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.

Lees meer op de site van de Nederlandse belastingdienst.

Video over belastingen in Duitsland

Eind 2020 is door de GrensInfoPunten een webinar georganiseerd over werken in Duitsland. Een van de thema´s die besproken is, betreft de belastingen. U kunt dat thema hier terugkijken:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Downloads:

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt