Belastingen

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt, hebt u te maken met zowel de Duitse als Nederlandse belastingdienst. In Nederland hebt u te maken met inkomstenbelasting en in Duitsland met loonbelasting. Nederland en Duitsland hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen afgesloten. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld alleen in Duitsland over uw loon belasting te betalen. Omdat u belastingplichtig bent in Duitsland, kunt u ervoor kiezen om in Duitsland gelijk te worden gesteld met de inwoners van Duitsland. U kiest er dan voor om “unbeschränkt Steuerpflichtig” (onbeperkt belastingplichtig) te zijn. Dit houdt in dat u in Duitsland gebruik kunt maken van verschillende aftrekmogelijkheden. Hieraan zijn voorwaarden gesteld, onder andere dat uw Nederlandse inkomen in dat jaar niet hoger mag zijn dan € 9.408 bruto per jaar (2020). Is uw inkomen hoger, dan bent u in Duitsland “beperkt” belastingplichtig.

Duitsland kent verschillende belastinggroepen. In welke belastinggroep (Steuerklasse) u valt, hangt af van of u “beperkt” of “onbeperkt” belastingplichtig bent. Bent u “beperkt” belastingplichtig, wordt u automatisch ingedeeld in Steuerklasse 1. Als u aan de voorwaarden van de onbeperkte belastingplicht voldoet, is de Steuerklasse afhankelijk van uw burgerlijke staat. Bent u gehuwd en onbeperkt belastingplichtig, is indeling in Steuerklasse 3 mogelijk, anders wordt u ingedeeld in Steuerklasse 1. Een belastingaangifte in Duitsland moet voor 31 juli gedaan zijn.

SteuerID en Duitse belastingformulieren

Vanaf 1 januari 2020 vervalt voor beperkt belastingplichtigen in Duitsland de verplichting om elk jaar de beperkte belastingplicht met een formulier aan te vragen. Een Duits ID Nummer (Indentifikationsnummer) is voldoende. Voor het aanvragen van dit nummer kunt u onderstaande download invullen en opsturen naar het Finanzamt waar uw werkgever onder valt. U moet een kopie van uw ID-kaart of paspoort meesturen. Als u al een SteuerID hebt, hoeft u niets te doen.

De Duitse werkgever meldt zijn werknemer via ELSTAM aan en krijgt hij informatie over de Steuerklasse waarin hij zijn werknemer moet indelen.

Opgelet:

  • Beperkt belastingplichtigen die voor de inhouding van de maandelijkse loonbelasting gebruik maken van vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten) of
  • Als u kiest voor de onbeperkte belastingplicht in Duitsland (bijvoorbeeld om ingedeeld te worden in Steuerklasse 3)

Moeten (net als in voorgaande jaren) de formulieren jaarlijks invullen voor de aanvraag voor de onbeperkte belastingplicht. Deze moeten door de Belastingdienst in Heerlen worden afgestempeld. Dit aanvraagformulier vindt u hieronder als download. Op dit formulier geeft u aan wat het te verwachten Nederlandse inkomen is en het te verwachte Duitse inkomen. Tevens kan het inkomen van uw gehuwde partner worden aangegeven. Aan de hand hiervan bepaalt het Finanzamt dan uw Steuerklasse. Voor de jaarlijkse controle heeft het Duitse Finanzamt de gegevens nodig van uw Nederlandse inkomen en eventueel dat van uw gehuwde partner. Hiervoor is de EU/EER-verklaring. Deze dient u ook elk jaar in te vullen, door de Nederlandse belastingdienst te laten afstempelen en bij het Finanzamt af te geven.

De formulieren kunt u hieronder downloaden.

Nederlandse aangifte bij werken in Duitsland

Omdat u in Nederland onder de inkomstenbelasting valt en in Duitsland onder de loonbelasting, moet u in principe in beide landen een belastingaangifte doen. U bent in Nederland premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Bent u Duitsland verzekeringsplichtig in verband met uw werkzaamheden daar en u doet in Nederland een aangifte (bijvoorbeeld een gezamenlijke aangifte ivm volledige hypotheekrenteaftrek voor uw partner), dan kan het zijn dat u een aanslag krijgt voor de premies volksverzekeringen en een aanslag voor de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet. Om dit te voorkomen hebt u van de SVB een zogenaamde A1-verklaring nodig. Dit is een beslissing onder welk sociaal verzekeringssysteem u valt. De A1-verklaring kunt u (gezamenlijk met uw werkgever) met dit formulier aanvragen.

Werkt u als internationaal chauffeur voor een Duitse onderneming, dan gelden voor u aparte regels voor wat betreft de loonbelasting. Wij hebben hierover een apart hoofdstuk gemaakt. Ook als u voor een Nederlands uitzendbureau in Duitsland gaat werken gelden speciale regels. Als u docent bent en in Duitsland gaat werken gelden ook uitzonderingen. Vraag hiernaar bij het Team GWO.

Duite aangifte

Omdat het Duitse belastingsysteem anders is dan in veel andere Europese landen, heeft het Bundesministerium der Finanzen speciaal voor grensgangers een speciale pagina met links naar de belangrijkste informatie ter beschikking gesteld.

Compensatieregeling

In verband met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat per 1 januari 2016 is ingegaan, kan er veel veranderen voor eigen woningbezitters. Vanaf deze datum kunnen bepaalde groepen grensgangers voor een klein gedeelte gecompenseerd worden voor het verlies van hypotheekrenteaftrek. Meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden om de hypotheekrenteaftrek ten gelde te maken kunt u vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

 

Verhuizen naar of vanuit Nederland

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 hoeft u uw M-aangifte niet meer op papier in te dienen. Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.

Lees meer hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/content/deels-niet-in-nederland-wonen-m-aangifte-doen

 

Video over belastingen in Duitsland

Eind 2020 is door de GrensInfoPunten een webinar georganiseerd over werken in Duitsland. Een van de thema´s die besproken is, betreft de belastingen. U kunt dat thema hier terugkijken:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Downloads:

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt