Belastingen

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt, hebt u te maken met zowel de Duitse als Nederlandse belastingdienst. In Nederland hebt u te maken met inkomstenbelasting en in Duitsland met loonbelasting. Nederland en Duitsland hebben een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen afgesloten. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld alleen in Duitsland over uw loon belasting te betalen. Omdat u belastingplichtig bent in Duitsland, kunt u ervoor kiezen om in Duitsland gelijk te worden gesteld met de inwoners van Duitsland. U kiest er dan voor om “unbeschränkt Steuerpflichtig” (onbeperkt belastingplichtig) te zijn. Dit houdt in dat u in Duitsland gebruik kunt maken van verschillende aftrekmogelijkheden. Hieraan zijn voorwaarden gesteld, onder andere dat uw Nederlandse inkomen in dat jaar niet hoger mag zijn dan € 9.136 bruto per jaar. Is uw inkomen hoger, dan bent u in Duitsland “beperkt” belastingplichtig.

Duitsland kent verschillende belastinggroepen. In welke belastinggroep (Steuerklasse) u valt, hangt af van of u “beperkt” of “onbeperkt” belastingplichtig bent. Bent u “beperkt” belastingplichtig, wordt u automatisch ingedeeld in Steuerklasse 1. Als u aan de voorwaarden van de onbeperkte belastingplicht voldoet, is de Steuerklasse afhankelijk van uw burgerlijke staat. Bent u gehuwd en onbeperkt belastingplichtig, is indeling in Steuerklasse 3 mogelijk, ander wordt u ingedeeld in Steuerklasse 1. Een belastingaangifte in Duitsland moet voor 31 mei gedaan zijn.

Duitse belastingformulieren

Om door de werkgever in een Steuerklasse ingedeeld te kunnen worden en om een Steuernummer aan te vragen, heeft de werkgever van de Duitse belastingdienst elk jaar een verklaring nodig.  Als u beperkt belastingplichtig bent, kan dit formulier ´Aanvraag behandeling beperkte belastingplicht´ook door de werkgever worden ingevuld en worden opgestuurd naar zijn Finanzamt. Als u onbeperkt belastingplichtig bent, moet u zelf hiervoor zorgen. Op dit formulier geeft u aan wat het te verwachten Nederlandse inkomen is en het te verwachte Duitse inkomen. Tevens kan het inkomen van uw gehuwde partner worden aangegeven. Aan de hand hiervan bepaalt het Finanzamt dan uw Steuerklasse. De Nederlandse belastingdienst moet de formulieren afstempelen. Voor de jaarlijkse controle heeft het Duitse Finanzamt de gegevens nodig van uw Nederlandse inkomen. Hiervoor is de EU/EER-verklaring. Deze dient u ook elk jaar in te vullen, door de Nederlandse belastingdienst te laten afstempelen en bij het Finanzamt af te geven.

De formulieren kunt u hieronder downloaden.

Nederlandse aangifte bij werken in Duitsland

Omdat u in Nederland onder de inkomstenbelasting valt en in Duitsland onder de loonbelasting, moet u in principe in beide landen een belastingaangifte doen. U bent in Nederland premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. Bent u Duitsland verzekeringsplichtig in verband met uw werkzaamheden daar en u doet in Nederland een aangifte (bijvoorbeeld een gezamenlijke aangifte ivm volledige hypotheekrenteaftrek voor uw partner), dan kan het zijn dat u een aanslag krijgt voor de premies volksverzekeringen en een aanslag voor de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet. Om dit te voorkomen hebt u van de SVB een zogenaamde A1-verklaring nodig. Dit is een beslissing onder welk sociaal verzekeringssysteem u valt. De A1-verklaring kunt u (gezamenlijk met uw werkgever) met dit formulier aanvragen.

Werkt u als internationaal chauffeur voor een Duitse onderneming, dan gelden voor u aparte regels voor wat betreft de loonbelasting. Wij hebben hierover een apart hoofdstuk gemaakt. Ook als u voor een Nederlands uitzendbureau in Duitsland gaat werken gelden speciale regels. Als u docent bent en in Duitsland gaat werken gelden ook uitzonderingen. Vraag hiernaar bij de belastingdienst of het Finanzamt.

Compensatieregeling

In verband met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat per 1 januari 2016 is ingegaan, kan er veel veranderen voor eigen woningbezitters. Vanaf deze datum kunnen bepaalde groepen grensgangers voor een klein gedeelte gecompenseerd worden voor het verlies van hypotheekrenteaftrek. Meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden om de hypotheekrenteaftrek ten gelde te maken kunt u vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

 

Downloads:

Aanvraag beperkte belastingplicht in Duitsland

Aanvraag onbeperkte belastingplicht in Duitsland

EU/EER-verklaring

Invulinstructie EU/EER-verklaring

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt