Belastingen uitzendkrachten

Algemeen

Als u voor een uitzendbureau of Zeitarbeitsfirma werkt is het bijzondere dat u een arbeidsovereenkomst met dit uitzendbureau of deze Zeitarbeitsfirma hebt, maar bij een andere werkgever (de inlener) werkt. Met deze werkgever hebt u geen arbeidsovereenkomst gesloten. Het werk dat u verricht vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de uitzendorganisatie en de inlener.

Als de werkgever waar u werkt in het andere land gevestigd is, moet worden bepaald in welk land u belastingplichtig bent. U betaalt belasting in het land waar de economische werkgever (de inlener) gevestigd is. Dat is de werkgever, die de economische last van het arbeidsloon draagt. Volgens de Nederlandse en Duitse belastingdiensten en gerechtelijke uitspraken is bepaald dat dit de inlener is.

Daarom bent u belastingplichtig in het land waar u werkt.

Duitse uitzendkracht in Nederland

Als u in Duitsland woont en voor een Zeitarbeitsfirma in Nederland werkt, moet u in Nederland belasting betalen. Uw Zeitarbeitsfirma moet de loonbelasting aan de Nederlandse belastingdienst afdragen.

Nederlandse uitzendkracht in Duitsland

Als u in Nederland woont en voor een uitzendbureau in Duitsland werkt, moet het uitzendbureau de Lohnsteuer in Duitsland afdragen aan het Finanzamt.

Uitzonderingen

Als u zeer kort (enkele dagen) over de grens werkt, dan kan het zijn dat de belasting toch afgedragen moet worden in het land waar de uitzendorganisatie is gevestigd. Er moet dan een onderzoek komen of aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het uitzendbureau of de Zeitarbeitsfirma kan dan contact opnemen met de belastingdienst of het Finanzamt om duidelijkheid te krijgen.

Let op: Als er geen uitzondering kan worden gemaakt en vanaf dag 1 belasting moet worden afgedragen in het werkland, kan de zogenaamde 183-dagenregeling niet worden toegepast.

Meer informatie kan worden opgevraagd bij het Team GWO

Sociale verzekeringen

In welk land u sociaal verzekerd bent staat los van de vraag waar u belasting moet betalen. Het is heel goed mogelijk dat u bijvoorbeeld in Duitsland belasting moet betalen, maar dat u onder de Nederlandse sociale verzekeringen valt. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Grensinfopunten.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt