Beperkte en onbeperkte belastingplicht

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor een Duits Steuer-ID en het aanvraagformulier voor de onbeperkte belastingplicht. Tevens vindt u hieronder de EU/EER-verklaring. Dit is een verklaring die u nodig hebt als u in Duitsland een belastingaangifte doet en die door de Belastingdienst in Nederland wordt afgestempeld ter bevestiging van de hoogte van het Nederlands inkomen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.

Steuer-ID

Vanaf 01.01.2020 hoeven werknemers die beperkt belastingplichtig zijn, niet langer jaarlijks hiervoor een formulier aan het Finanzamt te sturen (“Steuerklasse 1”). Het Duitse Steuer-ID is voldoende!

De Duitse werkgever registreert de werknemer in de ELSTAM-databank. Dit geeft de werkgever informatie over uw Steuerklasse.

Attentie:

  • beperkt belastingplichtigen die een belastingaftrek volgens § 39a EStG aanvragen (bijv. reiskosten) voor de loonbelastingaftrek
  • op aanvraag onbeperkt (§ 1, lid 3 EStG) en uitgebreid onbeperkt belastingplichtigen (§ 1, lid 2 EStG) (bijv. voor “belastingklasse III”)

moeten (zoals voorheen) het aanvraagformulier voor de onbeperkte belastingplicht opsturen naar het Finanzamt waar de werkgever onder valt. Als de werknemer (nog) geen Steuer-ID heeft, kan dit worden aangevraagd bij het Finanzamt van de werkgever. De download Aanvraag toekenning Steuer-ID’ is hieronder beschikbaar.

Belangrijk: U moet een kopie van uw ID-kaart of paspoort meesturen met de aanvraag.

Het Steuer-ID hebt u nodig, zodat uw werkgever u in de juiste Steuerklasse kan indelen. Als uw werkgever uw Steuerklasse niet kan vaststellen, is hij verplicht u in de delen in Steuerklasse 6.

Voorwaarden onbeperkte belastingplicht

Als u in Duitsland werkt, bent u over uw loon in Duitsland belastingplichtig. Voor de hoogte van de belasting is het van belang om te kiezen voor de beperkte of onbeperkte belastingplicht in Duitsland. U ben onbeperkt belastingplichtig als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • 90% van uw wereldinkomen wordt in Duitsland belast, of
  • Uw niet-Duitse inkomen is lager dan € 9.984 (2022),- in dat kalenderjaar.

Als u niet aan een van deze voorwaarden voldoet bent u automatisch beperkt belastingplichtig en wordt u ingedeeld in Steuerklasse 1. Als u wel aan een van de voorwaarden voldoet, bent u onbeperkt belastingplichtig en kunt u in Duitsland een belastingaangifte doen alsof u in Duitsland woont. U wordt dan ingedeeld in Steuerklasse 1 of in Steuerklasse 3.

Let op: de aanvraag voor de onbeperkte belastingplicht moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

In de meeste gevallen is het verstandig te kiezen voor de ´beperkte belastingplicht´. U bent dan niet verplicht om in Duitsland een belastingaangifte te doen, maar mag u dat achteraf wel doen als dit in uw voordeel is.

Onder het kopje Steuerklassen geven we u meer informatie over de gevolgen van de beperkte en onbeperkte belastingplicht.

Downloads:

Aanvraag toekenning SteuerID (voor aanvragen beperkte belastingplicht vanaf 1 januari 2020)

Aanvraag beperkte belastingplicht in Duitsland (alleen voor belastingjaren vóór 2020)

Aanvraag onbeperkte belastingplicht in Duitsland

EU/EWR-verklaring

Invulinstructie EU/EWR-verklaring

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt