Steuerklassen

Als u in Duitsland werkt, wordt u voor de loonbelasting, net als de inwoners van Duitsland, ingedeeld in een zogenaamde Steuerklasse. Deze Steuerklasse bepaalt hoeveel belasting moet worden ingehouden op het salaris. De Steuerklassen in Duitsland zijn afhankelijk van de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd) en bij gehuwden het inkomen van de partner. Elke Steuerklasse kent een belastingtabel, waarin weer rekening wordt gehouden met de hoogte van het inkomen. Duitsland kent net als Nederland progressieve belastingen, wat inhoudt dat hoe hoger het inkomen is, hoe relatief meer belasting u mag betalen.

Indeling Steuerklasse

Van belang voor het vaststellen van de Steuerklasse is of u beperkt of onbeperkt belastingplichtig bent voor de Duitse belastingen. U bent in principe beperkt belastingplichtig, omdat u niet in Duitsland woont. Om gelijkgesteld te kunnen worden met een inwoner van Duitsland moet u aan voorwaarden voldoen en kunt u kiezen voor de onbeperkte belastingplicht. De voorwaarden behandelen we hier.

Als u niet aan een van deze voorwaarden voldoet bent u beperkt belastingplichtig, zit u in Steuerklasse 1 en is de ingehouden loonbelasting meteen de eindheffing. U hoeft dan ook geen aangifte te doen. Vraag aan het Finanzamt of een Steuerberater of het toch zin heeft een aangifte te doen.

Als u wel aan een van de voorwaarden voldoet, kunt u in Duitsland een belastingaangifte doen alsof u in Duitsland woont. Onder voorwaarden kunt u, als u aan de voorwaarden voor de onbeperkte belastingplicht voldoet ook belast worden naar Steuerklasse 3. Dit is het geval als u gehuwd bent (samenlevingsovereenkomst en geregistreerd partnerschap tellen niet mee).

Steuerklasse 3

Als u in Duitsland werkt en gehuwd bent en u voldoet aan de voorwaarden voor de onbeperkte belastingplicht, kunt u eventueel kiezen voor Steuerklasse 3. U moet er rekening mee te houden dat als u ingedeeld bent in Steuerklasse 3, u verplicht bent om in Duitsland een belastingaangifte te doen. Tevens is het van belang dat het Nederlandse inkomen van u en uw gehuwde partner wordt meegenomen in de vaststelling van het belastingpercentage over uw Duitse loon. Dit houdt in dat de keuze voor Steuerklasse 3 alleen verstandig is als uw gehuwde partner geen of een (heel) laag inkomen heeft.  Heeft uw partner een inkomen, is het verstandig te kiezen voor Steuerklasse 1 en bij de aangifte de te veel ingehouden loonbelasting terug te vragen. Als de Nederlandse inkomsten van u of uw partner niet zeker zijn, is het verstandig te kiezen voor de beperkte belastingplicht in Duitsland en eventueel achteraf toch een belastingaangifte in Duitsland te doen. In dat geval wordt u ingedeeld in Steuerklasse 1 en hoeft u alleen maar een aangifte te doen als het u financieel voordeel oplevert.

Kort samengevat:

  • U wordt in principe ingedeeld in Steuerklasse 1, voldoet u aan de voorwaarden voor Steuerklasse 3, dan kunt u ook in die Steuerklasse.
  • De indeling in een Steuerklasse is alleen van belang om vast te stellen wat maandelijks aan loonbelasting moet worden ingehouden. Bij een belastingaangifte wordt de definitieve belasting achteraf vastgesteld.

EU/EWR-verklaring

Als u in Duitsland een belastingaangifte doet, hebt u een ingevulde EU/EWR-verklaring nodig. De verklaring kunt u hieronder downloaden. Dit formulier moet u zelf invullen en laten controleren en afstempelen door de belastingdienst in Heerlen:

  • Belastingdienst/kantoor Buitenland
    Postbus 2865
    6401 DJ Heerlen

Downloads:

Aanvraag toekenning SteuerID (voor aanvragen beperkte belastingplicht vanaf 1 januari 2020)

Aanvraag beperkte belastingplicht in Duitsland (alleen voor belastingjaren vóór 2020)

Aanvraag onbeperkte belastingplicht in Duitsland

EU/EWR-verklaring

Invulinstructie EU/EWR-verklaring

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt