Informationen

Detachering

Iemand die in Nederland woont en in Duitsland werkt, krijgt de status van grensarbeider. Een grensarbeider is een werknemer of zelfstandige die in de ene EU-lidstaat werkt en in een andere EU-lidstaat woont, waarnaar hij in beginsel dagelijks of minstens een keer per week terugkeert. Voor grensarbeiders is het Europees recht van toepassing.

In de Europese Verordening 883 uit 2004 en Verordening 987 uit 2009 is vastgelegd welk nationaal sociaal verzekeringsrecht moet worden toegepast als iemand in het ene land woont en in het andere land werkt of in meerdere landen werkt. De hoofdregel is dat het sociaal verzekeringsrecht van het werkland moet worden toegepast. Hierop bestaan uitzonderingen, waaronder de zogenaamde detachering.

Er is sprake van detachering als u voor uw Nederlandse werkgever in een ander land tijdelijk werkt. U hebt dan van de Sociale Verzekeringsbank een detacheringsverklaring nodig.  Deze verklaring vraagt u samen met uw werkgever aan bij de SVB.

Voorwaarden detacheringsverklaring

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Nederland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door de Nederlandse werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Nederland.

Voorwaarden zelfstandigen

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Nederland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Nederland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u of uw werkgever vóór uw vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de SVB. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

De Detacheringsverklaring (A1) kunt u bij de SVB aanvragen.

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u valt als u in Duitsland werkt of voor een Duitse werkgever gaat werken.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt