Informationen

Familie

Werkt u in een ander land dan waar u woont en u keert dagelijks of minstens wekelijks terug naar uw woon land, dan bent u een zogenaamde grenspendelaar. U hebt een speciale status onder Europees recht op basis van EU-verordeningen. Er wordt bepaald welk recht van toepassing is, waarbij slechts één socialezekerheidswet van toepassing is: hetzij dat van het woonland, hetzij dat van het werkland. In dit geval is ofwel het Duitse of Nederlandse socialezekerheidsstelsel van toepassing. In principe is het sociale verzekeringsrecht van het werkland van toepassing. Het maakt niet uit hoeveel uren u daar werkt of hoeveel u verdient. Het heeft ook gevolgen voor uw familie.

 

Kinderen

Tijdens de zwangerschap en de bevalling hebt u recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, Elterngeld en Elternzeit (maximaal 3 jaar). De zwangerschaps- en bevallingsuitkering wordt betaald van 6 weken voor de geboorte tot 8 weken na de geboorte. De uitkering komt ongeveer overeen met het gewone salaris.

Als u kinderen onder de 18 jaar hebt (of studerende kinderen onder de 25 jaar), heeft u recht op Kindergeld in Duitsland. Het bedrag aan Duits Kindergeld is hoger dan dat van de Nederlandse Kinderbijslag. Als uw partner in Nederland werkt, heeft uw partner recht op de Nederlandse Kinderbijslag en heeft u recht op een aanvulling vanuit Duitsland. Het aanvraagformulier kan worden gedownload bij de Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de), ook in het Nederlands, en moet worden ingediend bij de Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland:

Hafenstrasse 18
66111 Saarbrücken, Saarbrücken, Duitsland
Telefoon 0049 911 1203 1203 1010.

Afhankelijk van de situatie moet de Nederlandse Kinderbijslag ook in Nederland worden aangevraagd. Dit is het geval als de partner in Nederland werkt. Als de partner niet werkt, heeft hij of zij alleen recht op het Duitse Kindergeld. Als u in Duitsland werkt in een mini-job en meer dan 8 uur per week werkt, heeft u ook recht op Duits Kindergeld. In het geval van cumulatieve rechten op de Nederlandse kinderbijslag en het Duitse Kindergeld, wordt de Nederlandse kinderbijslag van het Duitse Kindergeld afgetrokken. Dit geldt ook voor het Kindgebonden Budget dat in Nederland wordt uitbetaald. Een aanvraag voor het Kindgebonden Budget wordt automatisch ingediend als u Nederlandse kinderbijslag aanvraagt. Het Kindgebonden Budget is inkomensafhankelijk.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt