Elterngeld

Duitsland kent het zogenaamde Elterngeld. Dit is een financiële vergoeding voor jonge ouders die (gedeeltelijk) stoppen met werken om hun kind op te voeden. Gedurende de eerste 12 maanden na de geboorte van uw kind, hebben u en uw partner recht op een minimale maandvergoeding van € 300,-. Deze vergoeding kan oplopen tot € 1800,- per maand. Dit is afhankelijk van het loonverlies in verband met het aantal uren dat u of uw partner minder zijn gaan werken. Deze vergoeding kan doorlopen naar 14 maanden, als ook de partner tijdelijk van dezelfde regeling gebruikmaakt. Het Kindergeld wordt niet op het Elterngeld gekort of omgekeerd. Voor de regeling maakt het niet uit of uw partner in Nederland werkt. Stel dat de man in Duitsland werkt en de vrouw in Nederland, dan kan bij de geboorte van een kind de vrouw in Nederland gebruik maken van het onbetaalde ouderschapsverlof en van het Duitse Elterngeld.

Aanvraag

Het Elterngeld moet worden aangevraagd bij de Kreis (de regio) waar de werkgever is gevestigd.
U kunt meer informatie krijgen op de volgende sites, voor grensgangers die in Niedersachsen werken en voor grensgangers die in Nordrhein-Westfalen werken. Sommige Elterngeldstellen bieden spreekuren aan waar hulp wordt geboden bij het invullen van de formulieren. Vraag hiernaar bij uw Grensinfopunt.

 

Belastingen en premies

Let op: Het Elterngeld wordt in principe in Nederland belast en u moet hierover mogelijk ook premies volksverzekeringen afdragen. Dit laatste is afhankelijk of u in Nederland of in Duitsland sociaal verzekerd bent en hoe hoog de uitkeringen uit Duitsland zijn. Laat u hierover voorlichten door de medewerkers van het Grensinfopunt.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt