Elterngeld en Elternzeit

In onderstaande animatiefilm krijgt u uitleg over de regelingen tussen Nederland en Duitsland als u een kind krijgt:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Elternzeit

Als u in Duitsland werkt en een kind hebt gekregen, bestaat de mogelijkheid om voor een periode van maximaal 3 jaar Elternzeit op te nemen. Dit is min of meer vergelijkbaar met ouderschapsverlof in Nederland. Tijdens deze periode van Elternzeit, loopt het dienstverband door, maar krijgt u geen loon. U blijft wel in Duitsland verzekerd voor de sociale verzekeringen, zoals de Krankenversicherung.

Let op: Als u tijdens Elternzeit in Nederland gaat werken, valt u direct onder de Nederlandse sociale zekerheid.

Tijdens de Elternzeit kunt u in het eerste jaar na de geboorte van uw kind in Duitsland een vergoeding aanvragen. Dit heet Elterngeld.

Elterngeld

Duitsland kent het zogenaamde Elterngeld. Dit is een financiële vergoeding voor jonge ouders die (gedeeltelijk) stoppen met werken om hun kind op te voeden. Gedurende de eerste 12 tot 24 maanden na de geboorte van uw kind, hebben u en uw partner recht op een minimale maandvergoeding van € 150,-. Deze vergoeding kan oplopen tot € 1800,- per maand. Dit is afhankelijk van het loonverlies in verband met het aantal uren dat u of uw partner minder zijn gaan werken. Deze vergoeding kan doorlopen naar 28 maanden, als ook de partner tijdelijk van dezelfde regeling gebruikmaakt en u Elterngeld+ aanvraagt. Het Kindergeld wordt niet op het Elterngeld gekort of omgekeerd. Mutterschutszeit of bevallingsverlof wordt wel gekort. Voor de regeling maakt het niet uit of uw partner in Nederland werkt. Stel dat de man in Duitsland werkt en de vrouw in Nederland, dan kan bij de geboorte van een kind de vrouw in Nederland gebruik maken van het onbetaalde ouderschapsverlof en van het Duitse Elterngeld.

Aanvraag

Het Elterngeld moet worden aangevraagd bij de Kreis (de regio) waar de werkgever is gevestigd.
U kunt meer informatie krijgen op de volgende sites, voor grensgangers die in Niedersachsen werken en voor grensgangers die in Nordrhein-Westfalen werken. Sommige Elterngeldstellen bieden spreekuren aan waar hulp wordt geboden bij het invullen van de formulieren. Vraag hiernaar bij uw Grensinfopunt.

Belastingen en premies

Het Elterngeld wordt in principe in Nederland belast en u moet hierover mogelijk ook premies volksverzekeringen afdragen. U hoeft in Nederland geen belasting over het Eltergeld te betalen als dit in een jaar (samen met andere uitkeringen uit Duitsland) meer is dan € 15.000,-, dan valt dit onder de Duitse belastingen en is het belastingvrij. U betaalt in Nederland premie over het Elterngeld als u in Nederland sociaal verzekerd bent. Zolang u in Duitsland verzekerd bent, hoeft u in Nederland geen premies af te dragen. Laat u hierover voorlichten door de medewerkers van het Grensinfopunt.

Meer informatie:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt