Elterngeld en Elternzeit

In onderstaande animatiefilm krijgt u uitleg over de regelingen tussen Nederland en Duitsland als u een kind krijgt:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Elternzeit

Als u in Duitsland werkt en een kind hebt gekregen, bestaat de mogelijkheid om voor een periode van maximaal 3 jaar Elternzeit op te nemen. Dit is min of meer vergelijkbaar met ouderschapsverlof in Nederland.

Volgens de SVB moet uw sociale zekerheidssituatie als volgt worden beoordeelt: Als u gedurende deze Elternzeit ook een vervangende loonuitkering uit het Elterngeld ontvangt, loopt de sociale zekerheid in Duitsland door. Als deze uitkering stopt, of als u het standaardbedrag aan Elterngeld ontvangt, vervalt de sociale zekerheid naar Nederland. U zult dan ook in Nederland een betaalde zorgverzekering moeten afsluiten. Gedurende de periode van Elternzeit houdt u wel recht op het (aanvullende) Duitse Kindergeld. Als u geen Elterngeld ontvangt en langer dan 18 maanden in Elternzeit bent, zult u ook onder de Nederlandse sociale zekerheid komen te vallen. Hierover moet nog overleg met Duitsland plaatsvinden, het is dus de vraag of dit klopt. Het is in ieder geval raadzaam om een A1-verklaring aan te vragen, zodat uw situatie is vastgelegd.

Mocht u gedurende uw Elternzeit in Nederland gaan werken, dan moet aan de hand van de EU-Verordening 883 worden bepaalt of u onder de Duitse of Nederlandse sociale zekerheid valt. In deze gevallen is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met een adviseur van een GrensInfoPunt.

Elterngeld

Duitsland kent het zogenaamde Elterngeld. Dit is een financiële vergoeding voor jonge ouders die (gedeeltelijk) stoppen met werken om hun kind op te voeden. Gedurende de eerste 12 tot 24 maanden na de geboorte van uw kind, hebben u en uw partner recht op een minimale maandvergoeding van € 150,-. Deze vergoeding kan oplopen tot € 1800,- per maand. Dit is afhankelijk van het loonverlies in verband met het aantal uren dat u of uw partner minder zijn gaan werken. Deze vergoeding kan doorlopen naar 28 maanden, als ook de partner tijdelijk van dezelfde regeling gebruikmaakt en u Elterngeld+ aanvraagt. Het Kindergeld wordt niet op het Elterngeld gekort of omgekeerd. Mutterschutszeit of bevallingsverlof wordt wel gekort. Voor de regeling maakt het niet uit of uw partner in Nederland werkt. Stel dat de man in Duitsland werkt en de vrouw in Nederland, dan kan bij de geboorte van een kind de vrouw in Nederland gebruik maken van het onbetaalde Nederlandse ouderschapsverlof en van het Duitse Elterngeld. In dit geval blijft deze ouder in Nederland sociaal verzekerd en moeten waarschijnlijk ook de premies sociale verzekeringen in Nederland worden afgedragen.

Aanvraag

Het Elterngeld moet worden aangevraagd bij de Kreis (de regio) waar de werkgever is gevestigd.
U kunt meer informatie krijgen op de volgende sites, voor grensgangers die in Niedersachsen werken en voor grensgangers die in Nordrhein-Westfalen werken. Sommige Elterngeldstellen bieden spreekuren aan waar hulp wordt geboden bij het invullen van de formulieren. Vraag hiernaar bij uw Grensinfopunt.

Belastingen en premies

Het Elterngeld wordt in principe in Nederland belast en u moet hierover mogelijk ook premies volksverzekeringen afdragen. U hoeft in Nederland geen belasting over het Eltergeld te betalen als dit in een jaar (samen met andere uitkeringen uit Duitsland) meer is dan € 15.000,-, dan valt dit onder de Duitse belastingen en is het belastingvrij. U betaalt in Nederland premie over het Elterngeld als u in Nederland sociaal verzekerd bent. Zolang u in Duitsland verzekerd bent, hoeft u in Nederland geen premies af te dragen. Laat u hierover voorlichten door de medewerkers van het GrensInfoPunt.

Meer informatie:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt